VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4142/UBND-KT 03/12/2020 V/v lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng năng lượng tại cụm dân cư thị trấn Cái Hạ, bến đò tứ phước và bến đò Cái Tàu Hạ - An Nhơn
2 4140/UBND-KTN 03/12/2020 V/v đề nghị cắt giảm, bổ sung, điều chỉnh danh mục, số lượng dung cụ đo độ mặn từ kế hoạch chi Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020
3 4139/UBND-KTN 03/12/2020 V/v giải quyết nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam thuộc công trình đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa (giai đoạn 2)
4 4137/UBND-KTN 03/12/2020 V/v lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn
5 4138/UBND-KTN 03/12/2020 V/v đề xuất địa điểm đầu tư Nhà máy nhiệt điện sinh khối
6 4136/UBND-KTN 03/12/2020 V/v góp ý Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2019 – 2020 và Kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025
7 4135/UBND-KTN 03/12/2020 V/v rà soát quy hoạch điều chỉnh chợ thực phẩm xã Tân Phú
8 4134/UBND-KT 03/12/2020 V/v lập quy hoạch chi tiết 1/500 công trình trường tiểu học An Khánh 1 (điểm chính), xã An Khánh
9 4133/UBND-KTN 03/12/2020 V/v vận động giải phóng mặt bằng công trình Ô bao số 6, xã Tân Bình
10 4131/UBND-KTN 03/12/2020 V/v hỗ trợ thu hồi nợ thuế tại chợ Cái Tàu Hạ
11 4132/UBND-KTN 03/12/2020 V/v kiểm tra vị trí xây dựng phần đất quy hoạch giao thông thuộc Dự án Chợ Hang Mai kết hợp Khu dân cư
12 4130/UBND-KT 03/12/2020 V/v sửa chữa mặt đường ĐT 854 cũ (đoạn từ cống Bà Nhưng đến UBND xã An Khánh)
13 4129/UBND-KT 03/12/2020 V/v cắt giảm khối lượng công trình đường Xóm Đồng (đoạn từ cầu Phủ Thờ đến Miếu Bà), xã Tân Bình
14 4128/UBND-KTN 03/12/2020 V/v tham gia Hội chợ Triển lãm Thương mại “Sản phẩm OCOP - Kết nối vươn xa” Đồng Tháp năm 2020
15 4127/UBND-KT 03/12/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định về hợp đồng xây dựng
16 4126/UBND-KT 03/12/2020 V/v khởi công xây dựng cầu
17 4125/UBND-KT 03/12/2020 V/v sửa chữa cầu Vàm Gừa thuộc đường Kinh Mới, xã An Khánh
18 4123/UBND-KTN 03/12/2020 V/v xây dựng Kế hoạch họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành
19 4122/UBND-KTN 03/12/2020 V/v triển khai Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Công an Tỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 4121/UBND-KTN 03/12/2020 V/v điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện Châu Thành