VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4120/UBND-KTN 03/12/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hồ Văn Hiếu, xã Tân Nhuận Đôn
2 4118/UBND-KTN 03/12/2020 V/v cho ý kiến vị trí bến thuỷ nội địa Quốc Phát Rice
3 4119/UBND-KTN 03/12/2020 V/v tham mưu báo cáo tình hình cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp năm 2020
4 4117/UBND-KT 03/12/2020 V/v báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định 139/2017/NĐ-CP
5 4115/UBND-KT 03/12/2020 V/v báo cáo định kỳ các chỉ tiêu ngành Xây dựng năm 2020 theo yêu cầu của Sở Xây dựng Tỉnh
6 4116/UBND-KTN 03/12/2020 V/v rà soát số liệu diện tích giao đất và cho thuê đất đối với Công ty TNHH TVTK Thương mại - Xây dựng Kiến Quảng
7 4114/UBND-NC 03/12/2020 V/v khẩn trương tham mưu thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện (lần 2)
8 4112/UBND-VX 03/12/2020 V/v chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện.
9 2398/VPUBND-VX 03/12/2020 V/v đề nghị xét khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo, giai đoạn 2016 - 2020.
10 2396/VPUBND-NC 03/12/2020 V/v cập nhật, niêm yết công khai và thực hiện thủ tục hành chính
11 2397/VPUBND-NC 03/12/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 604/UBND-TCDNC ngày 02/12/2020 của UBND Tỉnh
12 2395/VPUBND-VX 03/12/2020 Về việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, thủ tục hành chính, người có công, bảo trợ xã hội và tiếp công dân
13 2393/VPUBND-NC 03/12/2020 V/v tham mưu, đề xuất kiến nghị của Phòng Nội vụ
14 2394/VPUBND-KT 03/12/2020 V/v theo dõi giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Khu tái định cư tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành
15 2392/VPUBND-VX 03/12/2020 V/v tham dự Hội thi thể dục dưỡng sinh các câu lạc bộ tỉnh Đồng Tháp năm 2020
16 2391/VPUBND-NC 03/12/2020 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020
17 2390/VPUBND-VX 03/12/2020 V/v thực hiện kiến nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
18 1094/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định Về việc thu hồi kinh phí chi hỗ trợ bằng cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở các xã, thị trấn và ấp khóm năm 2020
19 1095/QĐ-UBND 03/12/2020 QĐ Về việc cấp hỗ trợ kinh phí chi hỗ trợ bằng cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở các xã, thị trấn và ấp khóm năm 2020
20 1093/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm