VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4101/UBND-CNTT 01/12/2020 V/v hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ hổng bảo mật trên thiết bị DrayTek
2 4098/UBND-KTN 01/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn huyện năm 2020, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2021
3 4099/UBND-KTN 01/12/2020 V/v UBND Tỉnh cho phép sử dụng địa danh “Châu Thành - Đồng Tháp” và xác nhận Bản đồ vùng địa lý để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Khoai lang Châu Thành - Đồng Tháp”
4 4097/UBND-KTN 01/12/2020 V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 theo Thông tư 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 4096/UBND-KTN 01/12/2020 V/v kinh phí xây dựng công trình sạt lở kênh rạch Nha Mân, huyện Châu Thành
6 4095/UBND-KTN 01/12/2020 V/v đính chính QCVN 04:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TTBXD của Bộ Xây dựng
7 4094/UBND-KTN 01/12/2020 V/v khẩn trương thu, nộp và công khai kết quả thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành
8 4093/UBND-KTN V 01/12/2020 /v nội dung hướng dẫn thực hiện tiêu chí về Giao thông của xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
9 4092/UBND-NC 01/12/2020 V/v phê bình việc thực hiện không tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Huyện
10 4091/UBND-NC 01/12/2020 V/v xử lý hành vi xây dựng công trình trái phép
11 4090/UBND-NC 01/12/2020 V/v xử lý các trường hợp tái lấn chiếm và lấn chiếm mới sau giải tỏa tháng 10/2020
12 4089/UBND-NC 01/12/2020 V/v hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ
13 2376/VPUBND-NC 01/12/2020 V/v tham mưu thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh về xử lý kết quả rà soát theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
14 2375/VPUBND-CNTT 01/12/2020 V/v rà soát phần mềm Một cửa điện tử
15 2374/VPUBND-VX 01/12/2020 V/v tham gia liên hoan “Đờn ca tài tử, Hát dân ca và Hò Đồng Tháp” năm 2020
16 2373/VPUBND-VX 01/12/2020 V/v công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021
17 2372/VPUBND-VX 01/12/2020 V/v báo cáo kết quả hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020
18 2371/VPUBND-VX 01/12/2020 V/v tham dự giải Taekwondo cúp Câu lạc bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI năm 2020 và giải Cầu lông cúp Câu lạc bộ tỉnh Đồng Tháp mở rộng năm 2020
19 2369/VPUBND-KT 01/12/2020 V/v tiếp tục tham mưu, giải quyết các trường hợp xây dựng vi phạm trên Quốc lộ 80 (đoạn rạch Ba Khía)
20 2368/VPUBND-KT 01/12/2020 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp ngày 27/11/2020