VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4040/UBND-KTN 25/11/2020 Về việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn bổ sung hồ sơ đăng ký hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai theo Nghị quyết số 138/2017/NQ–HĐND đối với trường hợp cho thuê đất đang thế chấp
2 4039/UBND-KTN 25/11/2020 V/v hỗ trợ địa điểm hoạt động cho Hợp tác xã Nông sản an toàn An Hòa
3 4038/UBND-KTN 25/11/2020 V/v tổ chức đấu giá để thực hiện dự án “Chợ Cái Tàu” giai đoạn 2
4 2339/VPUBND-CNTT 25/11/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 613/KH-STTTT ngày 24/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
5 2338/VPUBND-CNTT 25/11/2020 V/v cung cấp tài khoản ngân hàng phục vụ thanh toán trực tuyến đối với phí, lệ phí của dịch vụ công mức 4
6 2337/VPUBND-CNTT 25/11/2020 V/v tình hình lây nhiễm mã độc trong hệ thống mạng của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Huyện
7 375/BC-UBND 25/11/2020 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 20/9/2020 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy
8 1070/QĐ-UBND 25/11/2020 Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1, qua xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
9 374/BC-UBND 25/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020
10 99/BC-VPUBND 25/11/2020 Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng (chỉ số B1) năm 2020
11 4037/UBND-VX 24/11/2020 V/v tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
12 4036/UBND-VX 24/11/2020 V/v tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai.
13 4034/UBND-KTN 24/11/2020 V/v thông báo điều chỉnh thời gian khai thác các tuyến xe buýt: tuyến 664 (Bến xe thành phố Cao Lãnh – Bến xe Trường Xuân), tuyến 665 (thành phố Sa Đéc – thành phố Vĩnh Long) và tuyến 666 (thành phố Sa Đéc - Lộ Tẻ)
14 4035/UBND-KTN 24/11/2020 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Tỉnh hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
15 4033/UBND-KTN 24/11/2020 V/v Sở Tài chính Tỉnh thông báo tình hình quyết toán chính sách an sinh xã hội năm 2019 và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2020 cho huyện Châu Thành
16 4031/UBND-KTN 24/11/2020 V/v phối hợp thực hiện tốt công tác thu nợ và xử lý nợ thuế trên địa bàn huyện Châu Thành
17 4030/UBND-KTN 24/11/2020 V/v Sở Công thương Tỉnh Kết luận kiểm tra hiệu quả sử dụng kinh phí đựợc hỗ trợ từ nguồn kinh phí Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp của Tỉnh năm 2019
18 4029/UBND-KTN 24/11/2020 Về việc kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết 176/2018/NQHĐND về hỗ trợ lao động vào làm việc Hợp tác xã nông nghiệp năm 2020
19 4027/UBND-KTN 24/11/2020 V/v tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh
20 4028/UBND-NC 24/11/2020 V/v xử lý hành vi xây dựng công trình trái phép