VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1059/QĐ-HĐTD 24/11/2020 Về việc thành lập Tổ Giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021
2 1058/QĐ-HĐTD 24/11/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021
3 1057/QĐ-HĐTD 24/11/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021
4 373/BC-UBND 24/11/2020 Báo cáo Tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
5 1056/QĐ-UBND 24/11/2020 Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình trường mẫu giáo Tân Nhuận Đông, hạng mục: xây dựng phòng học tạm
6 372/BC-UBND 24/11/2020 Báo cáo Tự kiểm tra kết quả thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020
7 371/BC-UBND 24/11/2020 Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 59,60-CT/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20,21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
8 256/KH-UBND 24/11/2020 Kế hoạch Tổ chức Hội thi tiếng hát hay học sinh Trung học phổ thông huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021
9 255/KH-UBND 24/11/2020 Kế hoạch Vận động, tặng quà “Cây mùa xuân” cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
10 254/KH-UBND 24/11/2020 Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Huyện về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021
11 253/KH-UBND 24/11/2020 Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Châu Thành, giai đoạn 2021 - 2025
12 153/TTr-UBND 24/11/2020 Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện Đề án điều động lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn
13 4017/UBND-KTN 23/11/2020 V/v thực hiện ý kiến của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 81-TB/VPHU
14 4016/UBND-KT 23/11/2020 V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Huệ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
15 4015/UBND-KTN 23/11/2020 V/v bổ sung danh mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện Châu Thành
16 4014/UBND-KTN 23/11/2020 V/v phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn thu tài chính, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư và quản lý tài sản công trên địa bàn huyện Châu Thành
17 4013/UBND-KTN 23/11/2020 V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê quyền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Kiến Quảng
18 4012/UBND-KTN 23/11/2020 V/v hoàn chỉnh hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh
19 4010/UBND-KTN 23/11/2020 V/v Công ty Cổ phần vận tải đường sông Đồng Tháp đề nghị xác nhận cơ sở đóng tàu
20 4011/UBND-KTN 23/11/2020 V/v thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Thông báo số 237/TB-VPUBND ngày 18/11/2020