VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3406/UBND-NC 20/11/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ số B1 năm 2020
2 3405/UBND-KT 20/11/2020 V/v cung cấp số liệu phục vụ điều chỉnh chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 3404/UBND-KT 20/11/2020 V/v di dời trụ điện
4 3403/UBND-TH 20/11/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020
5 3402/UBND-NC 20/11/2020 V/v chấn chỉnh việc chấp hành giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
6 3400/UBND-KTN 20/11/2020 V/v ý kiến về sự cần thiết sửa đổi Quyết định 50/2017/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
7 3999/UBND-KTN 20/11/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch vùng huyện Châu Thành
8 3998/UBND-KTN 20/11/2020 V/v cụ thể hóa và triển khai thực hiện các giải pháp Tái cơ cấu ngành Công nghiệp
9 3997/UBND-KTN 20/11/2020 V/v đề xuất địa điểm đầu tư Nhà máy nhiệt điện sinh khối
10 3995/UBND-TH 20/11/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết hành động năm 2020 và đăng ký năm 2021
11 3993/UBND-KTN 20/11/2020 V/v gửi thông tin chuyên đề về xây dựng và phát triển đô thị thông minh, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
12 3990/UBND-KTN 20/11/2020 V/v UBND Tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn thủy lợi phí và vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa năm 2020
13 3988/UBND-VX 20/11/2020 V/v khảo sát, thu thập thông tin đánh giá, đo lường chiều nghèo thông tin trong chuẩn nghèo đa chiều
14 3987/UBND-VX 20/11/2020 V/v tham gia đoàn công tác học tập, kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
15 2323/VPUBND-KTN 20/11/2020 V/v quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
16 2319/VPUBND-KT 20/11/2020 V/v báo cáo công tác giải phóng mặt bằng ô bao số 02, thị trấn Cái Tàu Hạ
17 2318/VPUBND-KTN 20/11/2020 V/v mua sắm thiết bị chuyên dùng Camera quay phim phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị địa phương
18 2317/VPUBND-KTN 20/11/2020 V/v hỗ trợ kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2020
19 2316/VPUBND-VX 20/11/2020 V/v quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.
20 2314/VPUBND-VX 20/11/2020 V/v quảng cáo