VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2315/VPUBND-VX 20/11/2020 V/v thực hiện Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 16/11/2020 Ủy ban nhân dân Tỉnh
2 1051/QĐ-UBND 20/11/2020 Quyết định Về việc cấp bổ sung kinh phí chi chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập năm học 2019 – 2020
3 2313/VPUBND-VX 20/11/2020 V/v khen thưởng trong tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương.
4 1049/QĐ-UBND 20/11/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí thực hiện kiểm tra hành nghề y, dược, y học cổ truyền, mỹ phẩm và kiểm tra an toàn thực phẩm
5 1048/QĐ-UBND 20/11/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2020
6 1047/QĐ-UBND 20/11/2020 Quyết định về việc cấp kinh phí chi hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh đợt 2 năm 2020
7 367/BC-UBND 20/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2021
8 366/BC-UBND 20/11/2020 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2020, trọng tâm công tác tháng 12 năm 2020
9 97/BC-VPUBND 20/11/2020 Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ 13/11/2020 đến 20/11/2020)
10 2322VPUBND-KT 20/11/2020 V/v thanh toán chi phí thẩm định
11 2321/VPUBND-KTN 20/11/2020 V/v báo cáo tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 trên địa bàn huyện
12 2320/VPUBND-KTN 20/11/2020 V/v phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020, từ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020
13 3986/UBND-NC 19/11/2020 V/v cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020
14 3983/UBND-NC 19/11/2020 V/v góp ý nội dung dự thảo các Nghị định triển khai Luật Thanh niên năm 2020.
15 3985/UBND-NC 19/11/2020 V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021
16 2312/VPUBND-NC 19/11/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
17 2310/VPUBND-NC 19/11/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ số B1
18 2311/VPUBND-KT 19/11/2020 V/v UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ nguồn ngân sách trung ương năm 2020
19 2309/VPUBND-VX 19/11/2020 V/v theo dõi sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi đối tượng cách ly trở về.
20 2308/VPUBND-NC 19/11/2020 V/v tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính