VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3970/UBND 18/11/2020 V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân
2 3969/UBND-KTN 18/11/2020 Về việc ý kiến đề xuất dự án Mạng lưới thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi trường Tiến Phát
3 3968/UBND-KTN 18/11/2020 V/v tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt đảm bảo đạt chuẩn theo quy định
4 3967/UBND-KTN 18/11/2020 V/v góp ý dự án “Lập danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”
5 3966/UBND-KTN 18/11/2020 V/v khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn Huyện
6 3965/UBND-KTN 18/11/2020 V/v đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
7 3964/UBND-KTN 18/11/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 12/6/2018 của UBND Tỉnh
8 3963/UBND-KT 18/11/2020 V/v chủ trương gia cố các đoạn bị sụp lún, sạt lở trên địa bàn xã Tân Nhuận Đông
9 3962/UBND-KTN 18/11/2020 V/v xử lý công nợ đối với các dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
10 3960/UBND-KTN 18/11/2020 V/v công tác lập phương án giá đất cụ thể và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
11 3961/UBND-KT 18/11/2020 V/v sửa chữa cầu Kinh Chà thuộc đường Tân Phú, xã Tân Phú Trung
12 3959/UBND-KTN 18/11/2020 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện
13 3958/UBND-KTN 18/11/2020 V/v quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam trên địa bàn Tỉnh
14 3956/UBND-KTN 18/11/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản
15 3955/UBND-KTN 18/11/2020 về việc ý kiến đề xuất đầu tư dự án Nhà máy cấp nước Tân Bình, huyện Châu Thành của Công ty TNHH MTV Cấp nước Thành Nguyên
16 3954/UBND-KTN 18/11/2020 V/v triển khai Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
17 3952/UBND-KTN 18/11/2020 V/v tiếp tục chủ động ứng phó mực nước lũ lên nhanh, áp thấp nhiệt đới, bão và thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới
18 3951/UBND-KT 18/11/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND Tỉnh và Nghị quyết của HĐND Tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình bảo đảm CSVC cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025
19 2302/VPUBND-TH 18/11/2020 V/v góp ý dự thảo kết quả thực hiện cam kết hành động năm 2020 và đăng ký năm 2021
20 2303/VPUBND-KT 18/11/2020 V/v điều chỉnh Tổng mức đầu tư xây dựng công trình đường Cây Gáo – Xẻo Lá, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành