VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4422/UBND-KTN 25/12/2020 V/v phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của các đơn vị thuộc huyện Châu Thành
2 4420/UBND-KTN 25/12/2020 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện đầu tư Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ
3 4419/UBND-KTN 24/12/2020 V/v danh mục dự án hỗ trợ cấp huyện đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn góp phần đạt chuẩn Huyện NTM giai đoạn 2021-2025
4 4418/UBND-KTN 25/12/2020 V/v theo dõi việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Cỏ May xin thuê đất tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành
5 4417/UBND-KTN 25/12/2020 V/v hỗ trợ chi phí đầu tư Nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản địa phương đối với Điểm tham quan vườn cây ăn trái Tám Sáng
6 4416/UBND-KTN 25/12/2020 V/v triển khai giải pháp thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025
7 4415/UBND-KTN 25/12/2020 V/v triển khai giải pháp thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA trong thời gian tới
8 4414/UBND-KTN 25/12/2020 V/v chuẩn bị tiếp và làm việc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Chi nhánh phía Nam đưa người nước ngoài đến khảo sát dã ngoại nghiên cứu khoa học tại huyện Châu Thành
9 4413/UBND-KTN 25/12/2020 V/v phối hợp bàn giao và đưa vào sử dụng Panô tuyên truyền Chương trình OCOP trên địa bàn Huyện
10 4412/UBND-KTN 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh năm 2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2021
11 4411/UBND-KTN 25/12/2020 V/v phê duyệt kế hoạch cấp bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách xã, thị trấn năm 2021
12 4410/UBND-KTN 25/12/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ
13 4409/UBND-KTN 25/12/2020 Về việc báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn huyện
14 4408/UBND-KTN 25/12/2020 V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ giai đoạn 1
15 4407/UBND-KTN 25/12/2020 V/v rà soát nội dung báo cáo và đăng ký kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2021
16 4405/UBND-KTN 25/12/2020 V/v kinh phí tổ chức sinh hoạt chuyên đề phòng chống bạo lực gia đình năm 2020
17 4404/UBND-VX 25/12/2020 V/v xác nhận số liệu thống kê liên quan đến tôn giáo.
18 2528/VPUBND-NC 25/12/2020 V/v tham mưu thực hiện Công văn số 2912/VPUBND-KT ngày 24/12/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh
19 1312/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
20 1310/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí thực hiện khám sức khỏe chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2021