VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4423/UBND-KTN 25/12/2020 V/v rà soát, báo cáo việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 176/KL-TTr ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Chánh Thanh tra Tỉnh về tình hình ghi nợ, quản lý và thu hồi nợ tiền sử dụng đất
2 4421/UBND-KTN 25/12/2020 V/v báo cáo thông tin, dữ liệu về các dự án bất động sản (Quý IV/2020)
3 4422/UBND-KTN 25/12/2020 V/v phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của các đơn vị thuộc huyện Châu Thành
4 4420/UBND-KTN 25/12/2020 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện đầu tư Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ
5 4419/UBND-KTN 24/12/2020 V/v danh mục dự án hỗ trợ cấp huyện đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn góp phần đạt chuẩn Huyện NTM giai đoạn 2021-2025
6 4418/UBND-KTN 25/12/2020 V/v theo dõi việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Cỏ May xin thuê đất tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành
7 4417/UBND-KTN 25/12/2020 V/v hỗ trợ chi phí đầu tư Nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản địa phương đối với Điểm tham quan vườn cây ăn trái Tám Sáng
8 4416/UBND-KTN 25/12/2020 V/v triển khai giải pháp thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025
9 4415/UBND-KTN 25/12/2020 V/v triển khai giải pháp thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA trong thời gian tới
10 4414/UBND-KTN 25/12/2020 V/v chuẩn bị tiếp và làm việc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Chi nhánh phía Nam đưa người nước ngoài đến khảo sát dã ngoại nghiên cứu khoa học tại huyện Châu Thành
11 4413/UBND-KTN 25/12/2020 V/v phối hợp bàn giao và đưa vào sử dụng Panô tuyên truyền Chương trình OCOP trên địa bàn Huyện
12 4412/UBND-KTN 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh năm 2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2021
13 4411/UBND-KTN 25/12/2020 V/v phê duyệt kế hoạch cấp bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách xã, thị trấn năm 2021
14 4410/UBND-KTN 25/12/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ
15 4409/UBND-KTN 25/12/2020 Về việc báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn huyện
16 4408/UBND-KTN 25/12/2020 V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ giai đoạn 1
17 4407/UBND-KTN 25/12/2020 V/v rà soát nội dung báo cáo và đăng ký kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2021
18 4405/UBND-KTN 25/12/2020 V/v kinh phí tổ chức sinh hoạt chuyên đề phòng chống bạo lực gia đình năm 2020
19 4404/UBND-VX 25/12/2020 V/v xác nhận số liệu thống kê liên quan đến tôn giáo.
20 2528/VPUBND-NC 25/12/2020 V/v tham mưu thực hiện Công văn số 2912/VPUBND-KT ngày 24/12/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh