VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 342/BC-UBND 11/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
2 341/BC-UBND 11/11/2020 Báo cáo công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
3 137/TTr-UBND 11/11/2020 Tờ trình Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung và cắt giảm danh mục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Huyện
4 136/TTr-UBND 11/11/2020 Tờ trình về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách Huyện quản lý và phân bổ
5 91/BC-VPUBND 11/11/2020 Báo cáo kết quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tháng 11/2020
6 3882/UBND-NC 10/11/2020 V/v giải quyết ý kiến ý kiến cử tri về đề nghị giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất
7 3879/UBND-VX 10/11/2020 V/v báo cáo chấm điểm tiêu chí đánh giá thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
8 3878/UBND-VX 10/11/2020 Vv xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN của các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Huyện.
9 3877/UBND-VX 10/11/2020 V/v tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
10 3876/UBND-VX 10/11/2020 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.
11 3875/UBND-KTN 10/11/2020 V/v đề nghị cho phép giáo viên người nước ngoài của Công ty TNHH Education Solutions Vietnam đến giảng dạy tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021.
12 3874/UBND-NC 10/11/2020 Về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá
13 3873/UBND-KTN 10/11/2020 V/v phê duyệt giảm giá bán thanh lý tài sản của Trường THCS Hòa Tân
14 3872/UBND-KTN 10/11/2020 V/v kinh phí tổ chức họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020
15 3871/UBND-KTN 10/11/2020 V/v kinh phí tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
16 3870/UBND-NC 10/11/2020 V/v thực hiện chuyển đổi chi trả lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
17 3869/UBND-KTN 10/11/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trê địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 3868/UBND-KTN 10/11/2020 V/v góp ý dự án “Lập danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”
19 3867/UBND-KTN 10/11/2020 V/v thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc bãi bỏ phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 3866/UBND-KTN 10/11/2020 V/v triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường