VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3837/UBND-NC 09/11/2020 V/v kiểm tra việc triển khai Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 20/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2 3835/UBND-KTN 09/11/2020 V/v đăng ký danh mục ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất giai đoạn 2021-2025
3 3834/UBND-KTN 09/11/2020 V/v tạm thời giao trụ sở nhà, đất Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành cho UBND Huyện quản lý
4 3833/HD-HĐTĐKT 09/11/2020 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
5 3832/UBND-KTN 09/11/2020 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
6 2206/VPUBND-NC 09/11/2020 V/v tham mưu thực hiện nội dung Công văn số 2456/SNV-TCCC ngày 06/11/2020 của Sở Nội vụ Tỉnh
7 2204/VPUBND-NC 09/11/2020 V/v triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2425/SNV-TCCC ngày 03/11/2020 của Sở Nội vụ Tỉnh
8 2203/VPUBND-VX 09/11/2020 V/v thông báo lớp đào tạo, bồi dưỡng nghệ thuật ca, diễn sân khấu cải lương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
9 2202/VPUBND-VX 09/11/2020 V/v họp chấm điểm thi đua hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2020
10 2201/VPUBND-VX 09/11/2020 V/v tập huấn về bình đẳng giới, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.
11 2200/VPUBND-VX 09/11/2020 V/v tổng hợp danh sách và mời thành phần tập huấn công tác bình đẳng giới cho ngành y tế cấp huyện
12 2199/VPUBND-VX 09/11/2020 V/v tham mưu thực hiện tốt BHYT học sinh năm học 2020-2021
13 2198/VPUBND-VX 09/11/2020 V/v chuẩn bị tiếp Đoàn công tác của BHXH tỉnh Đồng Tháp.
14 2196/VPUBND-VX 09/11/2020 V/v miễn cước vận chuyển hàng cứu trợ đồng bào miền Trung.
15 2193/VPUBND-VX 09/11/2020 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp bàn tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở và Đại hội Thể dục Thể thao huyện Châu Thành lần thứ IX năm 2022
16 332/BC-UBND 09/11/2020 Báo cáo Công tác bồi thường nhà nước năm 2020
17 331/BC-UBND 09/11/2020 Báo cáo Cải cách hành chính năm 2020
18 330/BC-UBND 09/11/2020 Báo cáo tiến độ thực hiện công trình khu căn cứ Tỉnh ủy Vĩnh Long ở vùng chữ V
19 239/KH-UBND 09/11/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021
20 135/TTr-UBND 09/11/2020 Tờ trình về việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm học 2019-2020