VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3811/UBND-NC 06/11/2020 V/v xử lý hành vi xây dựng công trình trái phép
2 3809/UBND-NC 06/11/2020 V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng
3 3807/UBND-NC 06/11/2020 V/v khắc phục hạn chế, sai sót trong hệ thống ISO 9001:2015
4 3806/UBND-NC 06/11/2020 V/v tiếp Đoàn khảo sát và làm việc với Phòng Nội vụ Huyện
5 3805/UBND-TH 06/11/2020 V/v đăng ký nội dung Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI và Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021
6 3804/UBND-VX 06/11/2020 V/v chuẩn bị các điều kiện tổ chức Chương trình “Đem lại ánh sáng cho người nghèo” trên địa bàn huyện Châu Thành.
7 3799/UBND-KTN 06/11/2020 V/v giao quyền chủ đầu tư công trình xử lý nước thải tại bãi rác Phú Hựu
8 3797/UBND-KT 06/11/2020 V/v Chương trình phát triển đô thị thị trấn Cái Tàu Hạ kết nối khu đô thị Nha Mân huyện Châu Thành theo tiêu chí loại IV
9 2192/VPUBND-VX 06/11/2020 V/v lập mục hồ sơ công việc phục vụ chấm điểm cải cách hành chính năm 2020
10 2190/VPUBND-VX 06/11/2020 V/v tổ chức Hội thi tiếng hát hay học sinh trung học phổ thông, năm học 2020 - 2021
11 2189/VPUBND-VX 06/11/2020 V/v tham mưu báo cáo tổng kết Phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển.
12 2187/VPUBND-BBT 06/11/2020 V/v cung cấp thông tin lên Trang Thông tin điện tử Huyện
13 2186/VPUBND-NC 06/11/2020 V/v thông tin Báo cáo tổng kết Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 19/10/2016 Ủy ban nhân dân Tỉnh
14 2185/VPUBND-NC 06/11/2020 V/v tham mưu đăng ký nhu cầu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 của Học viện HCQG
15 1008/QĐ-UBND 06/11/2020 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án liên kết sản xuất nhãn theo chuỗi giá trị
16 1007/QĐ-UBND 06/11/2020 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án liên kết sản xuất rau an toàn theo chuỗi giá trị
17 737/UBND-HC 06/11/2020 V/v mời dự Hội nghị hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020
18 329/BC- UBND 06/11/2020 Báo cáo kết quả phát triển du lịch 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ 2021-2025 định hướng đến năm 2030
19 329/BC- UBND 06/11/2020 Báo cáo kết quả phát triển du lịch 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ 2021-2025 định hướng đến năm 2030
20 238/KH-UBND 06/11/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)