VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2175/VPUBND-VX 05/11/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định về phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang
2 2173/VPUBND-VX 05/11/2020 V/v tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện Công văn số 551/UBNDTCD-NC ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp
3 2174/VPUBND-VX 05/11/2020 V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
4 2172/VPUBND-VX 05/11/2020 V/v quảng cáo
5 2171/VPUBND-VX 05/11/2020 V/v tham mưu tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước và khen thưởng cấp Nhà nước
6 2170/VPUBND-VX 05/11/2020 V/v kết quả hoạt động của Tổ Truyền thông tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020
7 2169/VPUBND-VX 05/11/2020 V/v định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tháng 11 năm 2020
8 2168/VPUBND-NC 05/11/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1700/QĐ-UBND-HC ngày 04/11/2020 của UBND Tỉnh
9 2167/VPUBND-CNTT 05/11/2020 V/v tập huấn đào tạo lập trình GIS
10 1004/QĐ-UBND 05/11/2020 Quyết định Cấp kinh phí sửa chữa dụng cụ tập luyện thể dục dãy phân cách đường Nguyễn Văn Voi
11 1000/TB-UBND 04/11/2020 Thông báo tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
12 328/BC-UBND 04/11/2020 Báo cáo Giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân Huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
13 327/BC-UBND 04/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ chín, trước và trong kỳ họp thứ mười và ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại buổi thảo luận Tổ đại biểu HĐND Huyện ngày 15 và ngày 16/6/2020, HĐND Huyện khóa XI
14 3787/UBND-TH 04/11/2020 V/v kết quả giám sát tình hình hoạt động và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh
15 3786/UBND-KTN 04/11/2020 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 3785/UBND-KTN 04/11/2020 V/v kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội nông dân Huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023
17 3784/UBND-KTN 04/11/2020 Về việc báo cáo công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn huyện
18 3783/UBND-KTN 04/11/2020 V/v rà soát danh mục ứng vốn Quỹ Phát triển đất giai đoạn 2021-2025
19 3782/UBND-KTN 04/11/2020 V/v xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản trên địa bàn huyện
20 3781/UBND-VX 04/11/2020 V/v tuyên truyền, vận động lao động tham dự Phiên giao dịch việc làm tháng 11/2020.