VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2166/VPUBND-NC 04/11/2020 Về việc tham mưu quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức cấp xã
2 2164/VPUBND-VX 03/11/2020 V/v khảo sát, thu thập thông tin đánh giá, đo lường chiều nghèo thông tin trong chuẩn nghèo đa chiều
3 1003/QĐ-UBND 04/11/2020 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 911B/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của UBND huyện Châu Thành
4 1002/QĐ-UBND 04/11/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại do hộ gia đình phát sinh trên địa bàn huyện năm 2020
5 1001/QĐ-UBND 04/11/2020 Quyết định về việc cấp kinh phí trang bị tài khoản online cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
6 3780/UBND-KT 03/11/2020 V/v xây dựng công trình trang trí tiểu cảnh khu vực bờ sông Huyện ủy
7 3779/UBND-KTN 03/11/2020 V/v niêm yết, công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
8 3778/UBND-KTN 03/11/2020 V/v thông báo nhà thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vi phạm pháp luật về đấu thầu
9 3777/UBND-KTN 03/11/2020 V/v thuê đơn vị tư vấn xác định giá giao đất các khu đất trên địa bàn huyện
10 3776/UBND-KTN 03/11/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
11 3775/UBND-TH 03/11/2020 V/v hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Huyện 05 năm (2021 – 2025)
12 3774/UBND-NC 03/11/2020 V/v kiểm tra, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm và lấn chiếm sau giải tỏa
13 3773/UBND-VX 03/11/2020 V/v tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước và khen thưởng cấp Nhà nước
14 3772/UBND-VX 03/11/2020 V/v chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai
15 3770/UBND-KTN 03/11/2020 V/v tham gia các sự kiện Hội chợ, Hội nghị kết nối cung cầu tại Hà Nội năm 2020
16 3768/UBND-NC 03/11/2020 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 03/KL-TTr ngày 19/10/2020 của Thanh tra Huyện
17 3767/UBND-KTN 03/11/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
18 3766/UBND-KTN 03/11/2020 V/v kê khai đăng ký đất công trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ
19 3765/UBND-KTN 03/11/2020 V/v khảo sát, khắc phục hư hỏng các tuyến đường trên địa bàn huyện
20 3764/UBND-KTN 03/11/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản