VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2146/VPUBND-VX 03/11/2020 V/v thông báo thể lệ Hội Thi Gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2020
2 999/QĐ-UBND 03/11/2020 Quyết định Cấp kinh phí xây dựng công trình cầu Chín Chiếu, xã Hòa Tân
3 998/QĐ-UBND 03/11/2020 Quyết định Về việc hủy Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
4 997/QĐ-UBND 03/11/2020 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đường dân sinh cầu Mù U (phía mố B, Quốc lộ 80), xã An Nhơn
5 996/QĐ-UBND 03/11/2020 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Châu Thành
6 324/BC-BTC 03/11/2020 Báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Châu Thành qua 5 năm 2016-2020
7 323/BC-UBND 03/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2020
8 237/KH-UBND 03/11/2020 Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021
9 236/KH-UBND 03/11/2020 Kế hoạch tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lƣợng dự bị động viên trên địa bàn Huyện
10 89/BC-VPUBND 03/11/2020 Báo cáo Số liệu phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại (Từ ngày 02/10/2020 đến ngày 01/11/2020)
11 99/BC-VPUBND 03/11/2020 Báo cáo tự kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
12 77/TB-VPUBND 03/11/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu tại buổi làm việc về tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư
13 3758/BĐD 02/11/2020 V/v thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
14 3757/UBND-KTN 02/11/2020 V/v tăng cường ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản
15 3756/UBND-KTN 02/11/2020 V/v chuyển quyền quản lý khai thác công trình cấp nước trên địa bàn huyện Châu Thành
16 3755/UBND-KTN 02/11/2020 V/v chấn chỉnh công tác lập, kiểm tra, thẩm định, trình duyệt hồ sơ, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án trên địa bàn huyện
17 3754/UBND-KTN 02/11/2020 V/v triển khai Quyết định số 2635/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
18 3753/UBND-KTN 02/11/2020 V/v triển khai Quyết định số 2473/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
19 3752/UBND-KTN 02/11/2020 V/v ý kiến về giải quyết sự cố sụp lún, sạt lở công trình kè và đường giao thông thuộc tuyến rạch Nha Mân – Tư Tải, huyện Châu Thành (lần 2)
20 3750/UBND-KTN 02/11/2020 V/v ủy quyền lập thủ tục ứng vốn Quỹ Phát triển đất Tỉnh để thực hiện dự án Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, xã An Phú Thuận