VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1292/QĐ-HĐTD 24/12/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
2 1291/QĐ-UBND 24/12/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
3 418/BC-UBND 24/12/2020 Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
4 417/BC-UBND 24/12/2020 Báo cáo Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (Trình tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021)
5 416/BC-UBND 24/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) (Trình tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021)
6 415/BC-BCĐ 24/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 72 năm “Ngày Nhân quyền thế giới”
7 280/KH-UBND 24/12/2020 KH Kiểm tra công tác lập hồ sơ công việc, xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống và công tác lưu trữ năm 2021
8 279/KH-UBND 24/12/2020 Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (Trình tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021)
9 278/KH-UBND 24/12/2020 Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025) (Trình tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021)
10 163/TTr-UBND 24/12/2020 Tờ trình về việc phê duyệt nội dung Khẩu hiệu tuyên truyền và trang trí cờ “mừng Đảng - mừng Xuân” Tân Sửu năm 2021
11 15/KH-VPUBND 24/12/2020 Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện
12 4396/UBND-NC 23/12/2020 V/v kiểm tra, xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường
13 4395/UBND-NC 23/12/2020 V/v xử lý hành vi xây dựng công trình trái phép
14 2515/VPUBND-KTN 23/12/2020 V/v xây dựng đoạn video clip phục vụ tổ chức họp mặt Doanh nghiệp và Hội Đồng hương đầu năm 2021
15 2514/VPUBND-KTN 23/12/2020 V/v rà soát, lập danh mục các chỉ tiêu có chênh lệch về số liệu giữa các ngành, đơn vị, địa phương
16 2513/VPUBND-KT 23/12/2020 V/v giao quyền chủ đầu tư công trình
17 2512/VPUBND-NC 23/12/2020 V/v nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo
18 2511/VPUBND-NC 23/12/2020 V/v tham mưu thực hiện nội dung Công văn số 2871/SNV-TCCC ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ
19 1287/QĐ-UBND 23/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến nối đường vào cầu và đền bù giải phóng mặt bằng cầu Nguyễn Huệ
20 14/KH-VPUBND 23/12/2020 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Văn phòng HĐND và UBND Huyện