Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3550/UBND-NC 20/10/2020 V/v sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 172-TH/TU ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2 3549/UBND-VX 20/10/2020 V/v phối hợp kiểm tra, giám sát các cơ sở cấp nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Huyện
3 3548/UBND-NC 20/10/2020 V/v tiếp nhận giáo viên người nước ngoài đến giảng dạy tại huyện Châu Thành.
4 3547/UBND-KTN 20/10/2020 V/v dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp
5 2053/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v UBND xã Hòa Tân xin đầu tư xây dựng công trình Ô bao số 6 (bờ bắc)
6 2052/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v mua sắm thiết bị Trụ sở làm việc UBND Huyện
7 2051/VPUBND-NC 20/10/2020 V/v tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Báo cáo viên và Tuyên truyền viên pháp luật năm 2020
8 2050/VPUBND-VX 20/10/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND Tỉnh
9 2049/VPUBND-VX 20/10/2020 V/v quảng cáo
10 2048/VPUBND-KTN 20/10/2020 V/v đăng ký tham dự lớp tập huấn “Quản trị tài chính và Quản lý dòng tiền trong kinh doanh
11 2047/VPUBND-VX 20/10/2020 V/v lập hồ sơ công việc
12 2046/VPUBND-VX 20/10/2020 V/v triển khai "Tháng Nhân đạo" hằng năm
13 2045/VPUBND-VX 20/10/2020 V/v chuẩn bị nội dung kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020
14 2044/VPUBND-VX 20/10/2020 V/v tham mưu báo cáo tổng kết tình hình thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn Huyện
15 225/KH-UBND 20/10/2020 Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
16 3546/UBND-NC 19/10/2020 V/v áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
17 3545/UBND-VX 19/10/2020 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.
18 2043/VPUBND-KTN 19/10/2020 Về việc báo cáo kết quả đo đạc xác định ranh giới, mốc giới để cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành
19 2042/VPUBND-KTN 19/10/2020 V/v báo cáo kết quả đánh giá việc thực hiện Bảng giá đất Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND và đề xuất điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thuộc phạm vi quản lý
20 2040/VPUBND-NC 19/10/2020 V/v tham mưu thực hiện Công văn số 881/UBND-KT ngày 19/10/2020 của UBND Tỉnh
21 2039/VPUBND-NC 19/10/2020 V/v đóng góp ý kiến giải thể Hội Khoa học lịch sử và Văn học nghệ thuật Huyện
22 2038/VPUBND-NC 19/10/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 269/KH-CTĐĐT ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp
23 2036/VPUBND-NC 19/10/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND Tỉnh
24 2033/VPUBND-CNTT 19/10/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
25 2034/VPUBND-KT 19/10/2020 Về việc thỏa thuận một số nội dung liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1
26 2032/VPUBND-VX 19/10/2020 V/v tăng cường công tác bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ
27 2031/VPUBND-CNTT 19/10/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT và Thông tư số 25/2020/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
28 2030/VPUBND-VX 19/10/2020 V/v thẩm định dự thảo Quyết định
29 998/TB-BTC 19/10/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ các Tiểu ban Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XXII năm 2020
30 314/BC-UBND 19/10/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017 - 2020