Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 906/QĐ-BCĐ 01/10/2020 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Châu Thành
2 910/QĐ-UBND 01/10/2020 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa đê bao Kênh Mới, xã An Khánh
3 905/QĐ-BTC 01/10/2020 Quyết định Về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Hội khỏe Phù Đổng huyện Châu Thành lần thứ XXII năm 2020
4 221/KH-UBND 01/10/2020 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua trong tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng huyện Châu Thành lần thứ XXII năm 2020, tiến tới Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp lần thứ XXII năm 2021
5 3378/UBND-KTN 30/09/2020 V/v rà soát bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện
6 3377/UBND-KTN 30/09/2020 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai
7 3376/UBND-KTN 30/09/2020 V/v chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh về Chương trình hợp tác của Tập đoàn Lộc Trời
8 3375/UBND-KTN 30/09/2020 V/v xác định giá trị tài sản trên đất của hộ bà Nguyễn Thị Cẩm Hằng và ông Nguyễn Văn Thắng
9 3374/UBND-KTN 30/09/2020 V/v thông báo đến các hộ dân không tiếp tục xuống giống canh tác vụ mùa mới đối với cây trồng, hoa màu, cây lúa trên phần đất nằm trong phạm vị thu hồi đất thực hiện dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ
10 3373/UBND-KTN 30/09/2020 V/v tiếp tục tham mưu giải quyết các vướng mắc để bàn giao mặt bằng công trình Đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hoà
11 3372/UBND-KTN 30/09/2020 V/v rà soát, đăng ký nhu cầu phát triển điện mặt trời trên địa bàn huyện
12 3370/UBND-NC 30/09/2020 V/v dự thảo văn bản
13 3371/UBND-NC 30/09/2020 V/v thực hiện thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn Huyện giai đoạn 3 (mở rộng)
14 3369/UBND-NC 30/09/2020 V/v đăng ký tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia (đăng ký bổ sung)
15 1917/VPUBND-NC 30/09/2020 Về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
16 1915/VPUBND-VX 30/09/2020 V/v quảng cáo
17 1916/VPUBND-NC 30/09/2020 V/v thông tin Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 28/9/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
18 1914/VPUBND-VX 30/09/2020 V/v đánh giá và công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
19 1913/VPUBND-VX 30/09/2020 V/v thực hiện công tác quản lý và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo MIS POSASoft
20 1912/VPUBND-VX 30/09/2020 V/v vận động lao động tham dự Phiên giao dịch việc làm tháng 10 năm 2020.
21 1911/VPUBND-VX 30/09/2020 V/v tham mưu góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
22 1910/VPUBND-NC 30/09/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 2128/SNV-TCCC ngày 28/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
23 1909/VPUBND-VX 30/09/2020 V/v đi thăm, chúc thọ Người cao tuổi năm 2020 trên địa bàn Huyện.
24 1908/VPUBND-VX 30/09/2020 V/v tổ chức lại các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội năm 2020
25 1906/VPUBND-VX 30/09/2020 V/v quảng cáo
26 1907/VPUBND-VX 30/09/2020 V/v tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020
27 1905/VPUBND-VX 30/09/2020 V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương cho gia đình thuộc hộ nghèo xã An Phú Thuận năm 2020.
28 1904/VPUBND-KTN 30/09/2020 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
29 302/BC-UBND 30/09/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
30 111/TTr-UBND 29/09/2020 Tờ trình Về việc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân trong thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII