Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 887/QĐ-UBND 24/09/2020 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận cán bộ cấp xã vào công chức cấp xã không qua thi tuyển
2 889/QĐ-UBND 24/09/2020 Quyết định Về việc cấp hỗ trợ kinh phí phúc tra, chỉnh lý, đối chiếu và nhập bổ sung dữ liệu các hồ sơ điều tra dân cư năm 2020
3 890/QĐ-UBND 24/09/2020 QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đình Tân Nhuận Đông, hạng mục: tu bổ Chánh điện và Vỏ Ca
4 1877/VPUBND-NC 24/09/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật đối với CBCCVC
5 1878/VPUBND-KT 24/09/2020 V/v lập quy hoạch thiết kế tổng mặt bằng
6 1879/VPUBND-VX 24/09/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
7 1880/VPUBND-VX 24/09/2020 V/v quảng cáo
8 3292/UBND-KTN 24/09/2020 V/v ý kiến về giải quyết sự cố sụp lún, sạt lở công trình kè và đường giao thông thuộc tuyến rạch Nha Mân – Tư Tải, huyện Châu Thành
9 3293/UBND-VX 24/09/2020 V/v thực hiện quy trình, thủ tục tiếp nhận chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Huyện.
10 3294/UBND-KTN 24/09/2020 V/v tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020.
11 3296/UBND-KTN 24/09/2020 V/v khẩn trương rà soát, tham mưu thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cụm công nghiệp Tân Lập
12 3298/UBND-KTN 24/09/2020 V/v phối hợp hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng cụm tuyến dân cư giai đoạn 2 kéo dài (2020 – 2025) trên địa bàn tỉnh
13 3297/UBND-KTN 24/09/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Kế hoạch số 211-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
14 3300/UBND-NC 24/09/2020 V/v khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND Huyện
15 3301/UBND-KTN 24/09/2020 V/v xin ý kiến về chi hỗ trợ công an viên làm nhiệm vụ thường trực theo Nghị quyết số 128/2017/NQ-HĐND
16 3302/UBND-KTN 24/09/2020 V/v khẩn trương báo cáo kê khai tài sản khi có biến động về tài sản nhà nước
17 3303/UBND-TH 24/09/2020 V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tại phiên họp UBND Tỉnh trực tuyến thường kỳ tháng 9 năm 2020
18 3304/UBND-VX 24/09/2020 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp
19 3305/UBND 24/09/2020 V/v đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số
20 295/BC-UBND 23/09/2020 Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001
21 885/QĐ-UBND 23/09/2020 Về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
22 886/QĐ-UBND 23/09/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường kết nối ĐT.853 (Đồng Tháp) – ĐT.908 (Vĩnh Long)
23 1868/VPUBND-VX 23/09/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND Tỉnh
24 1870/VPUBND-NC 23/09/2020 V/v tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính
25 1871/VPUBND-VX 23/09/2020 V/v quảng cáo
26 1872/VPUBND-CNTT 23/09/2020 V/v thực hiện tiêu chí số 7 về thông tin và truyền thông
27 1873/VPUBND-VX 23/09/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
28 1874/VPUBND-VX 23/09/2020 V/v thẩm định văn bản
29 1875/VPUBND-VX 23/09/2020 V/v góp ý dự thảo Báo cáo về thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (lần 02)
30 1876/VPUBND-VX 23/09/2020 V/v thực hiện kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp