Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 122/TTr-UBND 19/10/2020 Tờ trình Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Công an trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
2 121/TTr-UBND 19/10/2020 Tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh và công nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
3 84/BC-VPUBND 19/10/2020 BC công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2020
4 3544/UBND-NC 16/10/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
5 3543/UBND-NC 16/10/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 79/2020/TT-BCA của Bộ Công an
6 3542/UBND-CNTT 16/10/2020 V/v xác nhận mất Quyết định thành lập cơ quan của cấp xã.
7 2028/VPUBND-VX 16/10/2020 V/v theo dõi sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi đối tượng cách ly trở về.
8 2027/VPUBND-VX 16/10/2020 V/v kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2020
9 2026/VPUBND-VX 16/10/2020 V/v tham mưu dự thảo báo cáo tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
10 2025/VPUBND-CNTT 16/10/2020 V/v thực hiện công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
11 2024/VPUBND-KTN 16/10/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ
12 2023/VPUBND-NC 16/10/2020 V/v theo dõi, tham mưu, đề xuất việc thẩm định thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
13 2022/VPUBND-NC 16/10/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 1397/VPUBNDTHVX ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng UBND Tỉnh
14 2021/VPUBND-TH 16/10/2020 V/v chuẩn bị nội dung hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 04
15 959/QĐ-UBND 16/10/2020 Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ xã Tân Bình
16 958/QĐ-UBND 16/10/2020 Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử xã Tân Bình
17 957/QĐ-UBND 16/10/2020 Quyết định Về việc cho phép sáp nhập Hội Đông y, Hội Người mù vào Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành
18 956/QĐ-UBND 16/10/2020 Quyết định về việc phê duyệt Đề án sáp nhập Trường Tiểu học Bình Tiên 2 vào Trường Tiểu học Tân Xuân
19 224/KH-UBND 16/10/2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính
20 83/BC-VPUBND 16/10/2020 Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ 09/10/2020 đến 16/10/2020)
21 73/TB-VPUBND 16/10/2020 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Đỗ Nhật Định việc về thông qua tổng mặt bằng các điểm trường học trên địa bàn Huyện
22 03/2020/QĐ-UBND 16/10/2020 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành
23 3540/UBND-KTN 15/10/2020 V/v lập thủ tục đầu tư chợ Kênh Mới kết hợp cụm dân cư, xã An Khánh và cụm dân cư Xẻo Vạt giai đoạn 2, xã Tân Bình
24 3541/UBND-CNTT 15/10/2020 V/v tạo tài khoản ngân hàng thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí dịch vụ công mức độ 4
25 3539/UBND-KTN3539/UBND-KTN 15/10/2020 V/v phương án đầu tư Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ
26 3536/UBND-KTN 15/10/2020 V/v báo cáo tiến độ thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và kết quả nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới năm 2020
27 3534/UBND-KTN 15/10/2020 V/v báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng qua 5 năm (2016 – 2020) trên địa bàn huyện
28 3535/UBND-KTN 15/10/2020 V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững
29 3533/UBND-KTN 15/10/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
30 3532/UBND-KTN 15/10/2020 V/v phối hợp thực hiện thí điểm mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp” trên địa bàn huyện Châu Thành