Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3550/UBND-NC 20/10/2020 V/v sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 172-TH/TU ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2 3549/UBND-VX 20/10/2020 V/v phối hợp kiểm tra, giám sát các cơ sở cấp nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Huyện
3 3548/UBND-NC 20/10/2020 V/v tiếp nhận giáo viên người nước ngoài đến giảng dạy tại huyện Châu Thành.
4 3547/UBND-KTN 20/10/2020 V/v dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp
5 2053/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v UBND xã Hòa Tân xin đầu tư xây dựng công trình Ô bao số 6 (bờ bắc)
6 2052/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v mua sắm thiết bị Trụ sở làm việc UBND Huyện
7 2051/VPUBND-NC 20/10/2020 V/v tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Báo cáo viên và Tuyên truyền viên pháp luật năm 2020
8 2050/VPUBND-VX 20/10/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND Tỉnh
9 2049/VPUBND-VX 20/10/2020 V/v quảng cáo
10 2048/VPUBND-KTN 20/10/2020 V/v đăng ký tham dự lớp tập huấn “Quản trị tài chính và Quản lý dòng tiền trong kinh doanh
11 2047/VPUBND-VX 20/10/2020 V/v lập hồ sơ công việc
12 2046/VPUBND-VX 20/10/2020 V/v triển khai "Tháng Nhân đạo" hằng năm
13 2045/VPUBND-VX 20/10/2020 V/v chuẩn bị nội dung kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020
14 2044/VPUBND-VX 20/10/2020 V/v tham mưu báo cáo tổng kết tình hình thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn Huyện
15 225/KH-UBND 20/10/2020 Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
16 3546/UBND-NC 19/10/2020 V/v áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
17 3545/UBND-VX 19/10/2020 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.
18 2043/VPUBND-KTN 19/10/2020 Về việc báo cáo kết quả đo đạc xác định ranh giới, mốc giới để cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành
19 2042/VPUBND-KTN 19/10/2020 V/v báo cáo kết quả đánh giá việc thực hiện Bảng giá đất Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND và đề xuất điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thuộc phạm vi quản lý
20 2040/VPUBND-NC 19/10/2020 V/v tham mưu thực hiện Công văn số 881/UBND-KT ngày 19/10/2020 của UBND Tỉnh