Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 120/TTr-UBND 14/10/2020 Tờ trình xin ý kiến về phương án đầu tư dự án nâng cấp đường Huyện đoạn từ Cái Tàu Hạ đến Xẻo Mát (nhánh tuyến ĐT.854 cũ)
2 223/KH-UBND 13/10/2020 Kế hoạch chuyển đổi nguồn nước cấp, phủ nước sạch và phân vùng cấp nước giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành
3 313/BC-UBND 13/10/2020 Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Đề án chiến lược xuất khẩu hàng hóa chủ lực trên địa bàn huyện Châu Thành
4 939/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi “Trưởng ấp, khóm với kiến thức pháp luật”
5 940/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn huyện Châu Thành
6 2002/VPUBND-VX 13/10/2020 V/v tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Tân Phú Trung
7 2003/VPUBND-VX 13/10/2020 V/v quảng cáo
8 2004/VPUBND-NC 13/10/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
9 2005/VPUBND-NC 13/10/2020 V/v nhắc nhở việc thực hiện đăng ký tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia
10 2007/VPUBND-NC 13/10/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 1637/VPUBNDTCD-NC ngày 09/10/2020 của VP UBND tỉnh Đồng Tháp
11 3498/UBND-KTN 13/10/2020 V/v tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần thơ, qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (đến 07/10/2020)
12 3500/UBND-NC 13/10/2020 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
13 3499/UBND-KTN 13/10/2020 V/v đề nghị cho chủ trương chuyển quyền quản lý khai thác công trình cấp nước trên địa bàn huyện Châu Thành
14 3501/UBND-TH 13/10/2020 V/v triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND Tỉnh khóa IX
15 3502/UBND-TH 13/10/2020 V/v đăng ký nội dung phản biện xã hội năm 2021
16 3503/UBND-NC 13/10/2020 V/v hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ
17 3504/UBND-VX 13/10/2020 V/v kiểm tra pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền
18 3505/UBND-KT 13/10/2020 V/v kinh phí trùng tu, chống xuống cấp di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và quốc gia năm 2020
19 3506/UBND-KTN 13/10/2020 V/v phê duyệt phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn các dự án đầu tư công
20 3507/UBND-KTN 13/10/2020 Về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại cuộc họp xem xét quy chế đầu tư đối với Cụm công nghiệp Tân Lập, huyện Châu Thành
21 3508/UBND-KTN 13/10/2020 V/v đăng ký danh mục công trình hạ tầng giao thông nông thôn góp phần đạt chuẩn Huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
22 3509/UBND-KTN 13/10/2020 V/v giải quyết sự cố sụp lún, sạt lở công trình kè và đường giao thông thuộc tuyến rạch Nha Mân – Tư Tải, huyện Châu Thành
23 3511/UBND-KTN 13/10/2020 V/v khẩn trương rà soát, tham mưu thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cụm công nghiệp Tân Lập
24 3510/UBND-KTN 13/10/2020 Về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão và thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới
25 3512/UBND-CNTT 13/10/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
26 3513/UBND-VX 13/10/2020 V/v treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
27 3497/UBND-TH 12/10/2020 V/v đăng ký nội dung làm việc tại các kỳ họp năm 2021
28 3496/UBND-KTN 12/10/2020 V/v thực hiện Kế hoạch Thu, Chi Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020
29 3495/UBND-KTN 12/10/2020 V/v báo cáo kết quả thẩm định cầu Nguyễn Huệ
30 3494/UBND-KT 12/10/2020 V/v sửa chữa, lắp mới nắp cống hố ga trên các tuyến đường nội ô thị trấn Cái Tàu Hạ