Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 307/BC-UBND 07/10/2020 Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn trên địa bàn huyện Châu Thành tháng 9 năm 2020
2 80/BC-VPUBND 07/10/2020 Báo cáo kết quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tháng 10/2020
3 3430/UBND-KTN 06/10/2020 V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
4 3429/UBND-KT 06/10/2020 V/v tháo dỡ Trường học cũ phía trước chùa Linh Phước, xã Tân Bình
5 3428/UBND-NC 06/10/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
6 3424/UBND-VX 06/10/2020 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
7 3423/UBND-KT 06/10/2020 V/v xây dựng công trình Trường mầm non Hoa Hồng (Điểm Phú Hưng), huyện Châu Thành
8 3422/UBND-VX 06/10/2020 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.
9 3421/UBND-VX 06/10/2020 V/v tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên địa bàn Huyện
10 3420/UBND-NC 06/10/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
11 3419/UBND-NC 06/10/2020 V/v triển khai thực hiện Mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến
12 1967/VPUBND-TH 06/10/2020 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Huyện ngày 01/10/2020
13 1966/VPUBND-VX 06/10/2020 V/v thực hiện nhiệm vụ Trung học phổ thông năm học 2020 - 2021
14 1965/VPUBND-NC 06/10/2020 V/v thực hiện Đề án thí điểm vận hành Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 Đồng Tháp
15 1964/VPUBND-NC 06/10/2020 V/v thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sa Đéc
16 1963/VPUBND-CNTT 06/10/2020 V/v triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020
17 1962/VPUBND-NC 06/10/2020 V/v tập huấn công tác đăng ký biện pháp bảo đảm
18 1961/VPUBND-CNTT 06/10/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
19 1961/VPUBND-CNTT 06/10/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
20 1958/VPUBND-VX 06/10/2020 V/v ghi chú hộ tịch
21 1956/VPUBND-NC 06/10/2020 V/v tham mưu triển khai Báo cáo kết quả công tác quý III năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của Sở Nội vụ
22 1955/VPUBND-NC 06/10/2020 V/v cập nhật, niêm yết công khai và thực hiện thủ tục hành chính
23 1954/VPUBND-NC 06/10/2020 V/v quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp công lập Huyện.
24 1953/VPUBND-VX 06/10/2020 V/v thông báo lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
25 1952/VPUBND-VX 06/10/2020 V/v định hướng tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
26 1950/VPUBND-VX 06/10/2020 V/v phối hợp tổ chức tập huấn triển khai Bộ luật Lao động 2019 và công tác an toàn vệ sinh lao động.
27 1951/VPUBND-VX 06/10/2020 V/v quảng cáo
28 1949/VPUBND-NC 06/10/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
29 924/QĐ-BCĐ 06/10/2020 Quyết định về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020
30 306/BC-UBND 06/10/2020 Báo cáo rà soát quy hoạch phát triển thể dục, thể thao huyện Châu Thành đến năm 2020