Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3449/UBND-KTN 08/10/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 229/QĐ-UBND-NĐ của UBND Tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020
2 3447/UBND-KTN 08/10/2020 V/v mức chi hỗ trợ thêm cho người trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid-19
3 3448/UBND-KTN 08/10/2020 V/v Sở Tài chính Tỉnh hướng dẫn quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội
4 3446/UBND-KTN 08/10/2020 V/v phối hợp triển khai mở rộng khu vực thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện
5 3445/UBND-NC 08/10/2020 V/v điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
6 3444/UBND-NC 08/10/2020 V/v xử lý hành vi xây dựng công trình trái phép
7 1988/VPUBND-VX 08/10/2020 V/v thẩm định dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng huyện Châu Thành
8 3442/UBND-NC 08/10/2020 V/v tuyên truyền Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước
9 1987/VPUBND-VX 08/10/2020 V/v thông báo người được phong phẩm mục sư
10 1986/VPUBND-KT 08/10/2020 V/v hỗ trợ kiểm tra trật tự xây dựng
11 1982/VPUBND-NC 08/10/2020 V/v cập nhật, niêm yết công khai và thực hiện thủ tục hành chính
12 1984/VPUBND-NC 08/10/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện văn bản mới ban hành
13 1981/VPUBND-KT 08/10/2020 V/v thỏa thuận một số nội dung liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn
14 70/TB-VPUBND 08/10/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu tại buổi làm việc về tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư
15 3441/UBND-NC 07/10/2020 V/v danh sách đối tượng điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020
16 3438/UBND-KT 07/10/2020 V/v chủ trương gia cố sạt lở cống Chín Ghiền, ấp Phú An, xã An Phú Thuận
17 3439/UBND-KT 07/10/2020 V/v xác định thẩm quyền quản lý diện tích đất khu vực chợ Nha Mân
18 3437/UBND-KTN 07/10/2020 V/v triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về kết quả giám sát công tác xét đưa dân vào cụm dân cư xã, thị trấn năm 2020
19 3436/UBND-KTN 07/10/2020 V/v thực hiện Kế hoạch của UBND Tỉnh tổ chức Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn”
20 3433/UBND-KTN 07/10/2020 V/v thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm năm 2021
21 3434/UBND-KTN 07/10/2020 V/v đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Khoai lang Châu Thành - Đồng Tháp”
22 3432/UBND-KTN 07/10/2020 V/v kết quả cuộc họp xem xét phương án đầu tư Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ
23 3431/UBND-KTN 07/10/2020 V/v phân cấp thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1
24 1980/VPUBND-VX 07/10/2020 V/v cấp phát, cấp đổi, cấp lại Bằng, hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước cấp Tỉnh
25 1979/VPUBND-VX 07/10/2020 V/v báo cáo tổng kết tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017 - 2020
26 1978VPUBND-KT 07/10/2020 V/v thông qua tổng mặt bằng
27 1977/VPUBND-KT 07/10/2020 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Ricefarm
28 1976/VPUBND-KT 07/10/2020 V/v thay đổi địa điểm Khai giảng Lớp bồi dưỡng chính sách pháp luật về tài chính đất đai, bồi thường về đất và giải phóng mặt bằng
29 1975/VPUBND-NC 07/10/2020 V/v đóng góp ý kiến hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ (đợt tháng 10 năm 2020)
30 1974/VPUBND-NC 07/10/2020 V/v đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị