Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1955/VPUBND-NC 06/10/2020 V/v cập nhật, niêm yết công khai và thực hiện thủ tục hành chính
2 1954/VPUBND-NC 06/10/2020 V/v quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp công lập Huyện.
3 1953/VPUBND-VX 06/10/2020 V/v thông báo lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
4 1952/VPUBND-VX 06/10/2020 V/v định hướng tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
5 1950/VPUBND-VX 06/10/2020 V/v phối hợp tổ chức tập huấn triển khai Bộ luật Lao động 2019 và công tác an toàn vệ sinh lao động.
6 1951/VPUBND-VX 06/10/2020 V/v quảng cáo
7 1949/VPUBND-NC 06/10/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
8 924/QĐ-BCĐ 06/10/2020 Quyết định về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020
9 306/BC-UBND 06/10/2020 Báo cáo rà soát quy hoạch phát triển thể dục, thể thao huyện Châu Thành đến năm 2020
10 79/BC-VPUBND 06/10/2020 Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Châu Thành (Từ ngày 07-9-2020 đến ngày 02-10-2020)
11 3418/UBND-TH 05/10/2020 V/v giải trình kiến nghị
12 3416/UBND-NC 05/10/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 01/10/2020 của UBND Tỉnh
13 3414/UBND-NC 05/10/2020 V/v củng cố nhân sự Hội Đông y Huyện
14 3413/UBND-KTN 05/10/2020 V/v rà soát nhu cầu đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các cụm dân cư vượt lũ giai đoạn 01 trên địa bàn Huyện
15 3412/UBND-TH 05/10/2020 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ mười một, HĐND Huyện khóa XI
16 3411/UBND-KTN 05/10/2020 V/v khẩn trương báo cáo việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản (lần 5)
17 3410/UBND-NC 05/10/2020 V/v chấn chỉnh hạn chế, sai sót trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch
18 3409/UBND-NC 05/10/2020 V/v xử lý hành vi xây dựng công trình trái phép
19 3408/UBND-KTN 05/10/2020 V/v lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
20 3407/UBND-KTN 05/10/2020 V/v phúc đáp Công ty TNHH dịch vụ và kho vận Hoàng Long xin xúc tiến các thủ tục đầu tư xây dựng Dự án “Chăn nuôi công nghệ cao kết hợp điện mặt trời ốp mái”
21 1947/VPUBND-NC 05/10/2020 V/v tham mưu, hướng dẫn ban hành quyết định tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP đợt 4 năm 2020
22 1946/VPUBND-NC 05/10/2020 V/v tham mưu, đề xuất thực hiện kiến nghị của Ủy ban nhân dân xã Phú Long
23 1945/VPUBND-KT 05/10/2020 V/v góp ý dự thảo Công văn, Tờ trình, Nghị quyết HĐND Tỉnh về hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19
24 1944/VPUBND-VX 05/10/2020 V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2020 - 2021
25 1943/VPUBND-VX 05/10/2020 V/v bóc mộ Liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Huyện.
26 1941/VPUBND-NC 05/10/2020 V/v danh sách đối tượng điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020
27 1942/VPUBND-NC 05/10/2020 V/v thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2020
28 1940/VPUBND-NC 05/10/2020 V/v tham mưu góp ý dự thảo văn bản
29 1939/VPUBND-HC 05/10/2020 V/v kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND Huyện giao trên phần mềm theo dõi giao nhiệm vụ tháng 9 năm 2020
30 923/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định Về việc điều động Thành viên Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Huyện