WW Văn phòng HĐND và UBND Huyện W

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

Đ/C Đoàn Hữu Tiên

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành

Email: dhtien.hct@dongthap.gov.vn/ doantien7579@gmail.com

SĐT:  0918.582.272

 

Đ/C Lê Minh Toàn

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành

Email: lmtoan.hct@dongthap.gov.vn

SĐT:  0847.449.226

 

Đ/C Lê Hoàng Giang

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành

Email: lhgiang.hct@dongthap.gov.vn

SĐT:  0939.687.969

 

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Văn bản quy phạm pháp luật

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website