Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Lịch làm việc từ 07-13/9/2020

Lịch làm việc Chi tiết bài viết

Lịch làm việc từ 07-13/9/2020

Thứ/ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai

07/9

- Chào cờ

07h00

Sân cờ

- Tất cả CBCC

- Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng

08h00

Phòng làm việc

CVP

- LĐVP, Trưởng, Phó phòng

- Dự thảo luận dự toán thu NSNN năm 2020

14h00

Cục Thuế

- Đ/c Hiếu, Khương, Sang

- Dự họp các ban và cơ quan Tỉnh uỷ

14h00

VP.TU

- Đ/c Châu

Thứ ba

08/9

- Thường trực HĐND Tỉnh giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND Tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

08h00

Hội trường

VP.HĐND Tỉnh

- Đ/c Thắng, Tuyến, Đức, Ngạn, Khương, Duy, Thuận, Văn phòng

- Dự thảo luận dự toán thu NSNN năm 2020

14h00

Cục Thuế

- Đ/c Hiếu, Khương, Sang

Thứ tư

09/9

- Họp Hội đồng thanh lý tài sản

09h00

Phòng họp

VP.HĐND

- Đ/c Châu, Loan, Đề, Nhuận, Toàn

Thứ năm

10/9

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 56

07h30

VP.TU

- Đ/c Dũng

- Trao tủ sách khuyến học

08h00

X. Phú Hựu

H. Châu Thành

- Đ/c Hiếu, Khương

Thứ sáu

11/9

- Dự họp trực tuyến UBND Tỉnh kỳ tháng 8 năm 2020

07h30

VP.UBND Tỉnh

- Đ/c Tuyến, các Ban, LĐVP

- Dự Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Tòa án và Lễ khánh thành TAND huyện Lai Vung

15h00

TAND

H. Lai Vung

- Đ/c Đức

Thứ bảy

12/9

Chủ nhật

13/9