Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự ra quân huấn luyện năm 2022 với yêu cầu nhanh mạnh chính xác

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự ra quân huấn luyện năm 2022 với yêu cầu nhanh mạnh chính xác

Sáng ngày 01/3/2022 Ban chỉ huy quân sự huyện Hồng Ngự tở chức lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, các ngành và chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn cùng tham dự.

Ra quân huấn luyện năm 2022

Năm 2022 tiếp tục thực hiện đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu, nâng cao chất lượng, đáp ứng với sự phát triển của tình hình địa phương, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu cho các lực lượng sát với tình huống, đối tượng, địa bàn tác chiến; tập trung huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng huấn luyện chiến đấu phòng thủ, bám sát phương châm  “ cơ bản, thiết thực, vững chắc” và đạt yêu cầu “ Nhanh, mạnh, chính xác”.

Tại buổi lễ, Ban chỉ huy quân sự huyện Hồng Ngự phát động phong trào thi đua, đại diện các đơn vị tham gia đã ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua năm 2022.

Tân Hợp