Xuất bản thông tin

null Trao quà cho trẻ em mồ côi do Covid 19 tại huyện biên giới

Chi tiết bài viết Tin tức

Trao quà cho trẻ em mồ côi do Covid 19 tại huyện biên giới

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do ảnh hưởng Covid 19 đồng thời hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Ngày 02/3/2022 Hội phụ nữ cơ sở An ninh nhân dân cùng hội phụ nữ cơ sở Cảnh sát nhân dân _Công an tỉnh Đồng Tháp đến huyện biên giới Hồng Ngự trao quà cho trẻ em mồ côi do Covid 19.

Trao quà cho trẻ em mồ côi do Covid 19

Tại đầy, Đoàn đã trao tặng 190 phần quà cho trẻ em mồ côi do ảnh hưởng Covid 19 trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng gồm 500.000 đồng tiền mặt và một chiếc ba lô học sinh. Kinh phí hoạt động hỗ trợ này là 7 triệu đồng do Hội phụ nữ cơ sở An ninh nhân dân cùng hội phụ nữ cơ sở Cảnh sát nhân dân _Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ.

Thời gian qua, nhiều hoạt động hỗ trợ giúp đỡ các em mồ côi do ảnh hưởng dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự được các ngành tỉnh, doanh nghiệp tích cực hỗ trợ giúp các em và gia đình từng bước vượt qua khó khăn trong cuộc sống đồng thời vơi bớt đi nổi đau mất mát người thân trong đại dịch vừa qua.

Tân Hợp