Xuất bản thông tin

null Trao bằng khen cho các cá nhân đóng góp trong phòng dịch

Chi tiết bài viết Tin tức

Trao bằng khen cho các cá nhân đóng góp trong phòng dịch

Trong công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 huyện Hồng Ngự đã tiếp nhận hơn 31 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân trên địa bàn đóng góp cùng địa phương chung tay phòng dịch. Ngày 22/3/2022 Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho các cá nhân và tổ chức này trong hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng.

Quang cảnh Hội nghị

Cụ thể lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hồng Ngự đã tổ chức trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân là ông Nguyễn Phú Hộ và Trần Văn Kiệt vì có thành tích đóng góp kinh phí trong công tác phòng chống dịch covid 19. Trao tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho 17 hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện đã tích cực đóng góp kinh phí cùng địa phương chung tay phòng chống dịch.

Trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Dịp này lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Hồng Ngự cũng đã tổ chức trao Huân chương lao động hạng 3 của Chính phủ cho tập thể Thanh tra huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020. Trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể là UBND huyện và  xã Thường Phước 2 về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2021 – 2026, và trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ủy ban bầu cử xã Thường Phước 2.

Văn Bửu