Xuất bản thông tin

null Xã Phú Thuận B về đích nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Phú Thuận B về đích nông thôn mới

Thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xã Phú Thuận A huyện Hồng Ngự đã được UBND Tỉnh công nhận là xã Nông thôn mới, lễ đón nhận bằng công nhận vừa được địa phương tổ chức long trọng trong ngày 24/3/2022.

Trao bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Qua 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Phú Thuận B huy động được khoảng 218 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 63 tỷ đồng, hiến 73 ngàn mét vuông đất và hơn 1200 ngày công lao động, điều này cho thấy sự đồng thuận trong nhân dân rất cao. Thu nhập bình quân đầu người hơn 50 triệu đồng/người 1 năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,58% với khoảng 133 hộ, nhiều công trình cầu đường giao thông, trường học, y tế đều được đầu tư khang trang phục vụ nhu cầu đi lại giao thương, học tập và khám chữa bệnh của người dân.

Dịp này nhiều tổ chức cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác xây dựng xã NTM đã được chủ tịch UBND tỉnh và huyện Hồng Ngự biểu dương khen thưởng.

Văn Bửu