Xuất bản thông tin

null Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với huyện Hồng Ngự về phát triển khu kinh tế biên giới

Chi tiết bài viết Tin tức

Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với huyện Hồng Ngự về phát triển khu kinh tế biên giới

Ngày 01/4/2022, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong  đến huyện biên giới Hồng Ngự khảo sát thực tế khu kinh tế của khẩu Thường Phước để xây dưng và phát triển khu kinh tế biên giới. Cùng đi có lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, ông Huỳnh Minh Tuấn  _ Phó chủ tịch UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh liên quan.

Bí thư tỉnh uỷ, Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đoàn đã đến khảo sát thực tế khu bảo thuế 1, khu bảo thuế 2 tại cửa khẩu Quốc Tế Thường Phước; cửa khẩu phụ Sở Thượng. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, có 1 dự án đầu tư xây dựng  thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp giai đoạn 1.Về công tác quản lý đất đai, diện tích UBND tỉnh giao cho đơn vị quản lý tại tại cưaửa ẩu Quốc tế Thường Phước là hơn 21 ha. Tuy nhiên, việc quản lý nhà nước tại khu cửa khẩu quốc tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trước những khó khăn trong việc phát triển khu kinh tế biên giới, tại buổi làm việc, huyện Hồng Ngự đề nghị tỉnh rà soát, đánh giá lại quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu; tranh thủ với Trung ương đề công nhận cửa khẩu quốc tế Thường Phước liên vận đường bộ và xây dựng cửa khẩu theo đúng quy định; cân đối phẩn bổ nguồn vốn nhiều hơn nữa cho dự án đầu tư hạ tầng, tương ứng với quy mô, nhu cầu vốn đầu tư trong khu kinh tế cửa khẩu; tạo cơ chế thuận lợi dành riêng cho hoạt động thương mại, dịch vụ, giao thương trao đổi hàng hoá tại cửa khẩu; nhất là xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn huyện; Sớm bồi thường dứt điểm cho 09 hộ tại khu bảo thuế 2 với diện tích 7180m2; kiến nghị tỉnh cho  đấu thầu hết diện tích còn lại của khu bào thuế 1 để doanh nghiệp xây dựng kho, bến hàng hoá theo đúng quy hoạch; chủ động xây dựng Quốc môn tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Lê Quốc Phong _Bí thư tỉnh uỷ Đồng Tháp ghi nhận các ý kiến, kiến nghị cùa huyện Hồng Ngự đồng thời chỉ đạo các sở ngành tỉnh đánh giá lại kết quả thực hiện quyết định 1580 của Thủ tướng chính phủ từ năm 2013 đến năm 2021; các sở ngành rà soát lại quy hoạch chung của tỉnh, thống nhất với các huyện, thành phố về phát triển quy hoạch khu kinh tế biên giới; về cơ chế quản lý, bí thư tỉnh uỷ chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế phải phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng với địa phương, các sở ngành để hoàn thành mục tiêu chung là hình thành quỹ đất sạch, phục vụ cho kêu gọi đầu tư; địa phương phải đề xuất  các chính sách đột phá thu hút nhà đầu tư tại các khu kinh tế biên giới; Bí thư tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh, những vấn đề khó khăn ,vướng mắc đã được phân công giải quyết thì các sở ngành,  Ban Quản lý Khu kinh tế phải tranh thủ giải quyết dứt điểm, đến ngày 20/4/2022 tới Bí thư tỉnh uỷ sẽ có buổi làm việc tiếp theo đánh giá kết quả thực hiện các nội dung này.

Tân Hơp