Xuất bản thông tin

null Giải ngân 4 tỷ đồng cho hộ sản xuất kinh doanh ảnh hưởng dịch Covid 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Giải ngân 4 tỷ đồng cho hộ sản xuất kinh doanh ảnh hưởng dịch Covid 19

Từ nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid 19 theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Ngự vừa tổ chức giải ngân vốn vay, hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho những người ưu tiên đợt 1.

Giải ngân vốn cho các hộ sản xuất kinh doanh

Có 25 hộ được nhận hỗ trợ trong đợt này, đây là những hộ sản xuất kinh doanh chịu tác động của dịch bệnh covid 19 thiếu nguồn kinh phí để duy trì cũng như phụ hồi sản xuất. Tùy theo điều kiện mỗi hộ được vay với mức thấp nhất là 50 triệu đồng và cao nhất 100 triệu đồng, tổng nguồn kinh phí giải ngân 2 tỷ đồng.

Trong năm 2022 huyện Hồng Ngự có 2 đợt giải ngân với tổng số 80 hộ vay kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Văn Bửu