Xuất bản thông tin

null Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Ngự triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Ngự triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hồng Ngự vừa tổ chức họp đánh giá kết hoạt động quý I và đề ra phương hướng hoạt động quý II năm 2022 do Ông Huỳnh Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Huyện chủ trì cuộc họp.

Qua 3 tháng đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH Huyện đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, kịp thời ban hành quyết định giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng phù hợp với nhu cầu thực tế của từng xã, thị trấn.

Kết quả hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH Huyện, đến ngày 31/3/2022, các nguồn vốn huy động đạt hơn 72 tỷ đồng, nguồn vốn cân đối từ Trung ương trên 397 tỷ đồng, vốn nhận ủy tác đầu tư của địa phương trên 6,9 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ đạt trên 402 tỷ đồng, với 15.037 hộ vay. Hiện Phòng giao dịch NHCSXH Huyện đang triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách với doanh số cho vay trên 32 tỷ đồng, doanh số thu nợ trên 27 tỷ đồng.

Ông Nhị Văn Kha – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Đồng Tháp tham dự phát biểu tại cuộc họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyện.

Ông Huỳnh Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng thời, phối hợp tốt với UBND, Ban giảm nghèo các xã, thị trấn, hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai thực hiện tốt công tác cho vay, đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, người lao động đi làm việc ở nước ngoài…và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

          Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND Huyện kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Huyện ghi nhận những kết quả đạt được của NHCSXH Huyện trong quý I. Đồng thời, yêu cầu Phòng giao dịch NHCSXH Huyện, Hội, đoàn thể cấp huyện, các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn gồm chương trình Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, chuẩn bị sẵn sàng giải ngân nhanh chóng, kịp thời khi được giao vốn; đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban đại diện NHCSXH Huyện giao các Thành viên Ban đại diện HĐQT phối hợp Phòng giao dịch NHCSXH Huyện được giao phụ trách địa bàn các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình./.