Xuất bản thông tin

null Triển khai cho các đối tượng đủ điều kiện được tiếp cận được nguồn vay vốn kịp thời và hiệu quả

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai cho các đối tượng đủ điều kiện được tiếp cận được nguồn vay vốn kịp thời và hiệu quả

Để thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ, đối với các chương trình tín dụng. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Huyện phối hợp với UBND, tổ chức Chính trị - xã hội các xã, thị trấn, Đài truyền thanh Huyện tuyên truyền, triển khai cho các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận được nguồn vay vốn kịp thời và hiệu quả.

Giải ngân vốn cho người lao động

Vừa qua, Phòng giao dịch NHCSXH Huyện đã thực hiện giải ngân cho 170 người lao động hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rông việc làm, mức vay từ 50 đến 100 triệu đồng để phục hồi sản kinh doanh do bị ảnh hưởng dịch Covid_19, số tiền trên 10 tỷ đồng, giải ngân cho 4 hộ vay chương trình Nhà ở xã hội mức vay từ 200 đến 500 triệu đồng, tổng số tiền giải ngân trên 1 tỷ đồng trong số 8 tỷ đồng; Chương trình mua máy tính cho em với 2 hộ gia đình số tiền 20 triệu đồng.

Nhằm tạo điều kiện cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid_19; Hộ nghèo, Cận nghèo, Hộ có mức sống Trung bình chưa có điều kiện trang bị máy tính, thiết bị phục vụ cho học sinh, sinh viên học tập trực tuyến; Người có công với cách mạng; hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức. Phòng giao dịch NHCSXH Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ dân thuộc các đối tượng biết, sớm tiếp cận được nguồn vốn chính sách ưu đãi của Nhà nước trong thời gian tiếp tới./.

T/h: K.M