Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác phòng chống tội phạm ở tuyến biên giới.

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác phòng chống tội phạm ở tuyến biên giới.

Ngày 24/5/2022 Thường trực HĐND, UBND huyện Hồng Ngự đến xã Thường Thới Hậu A, kiểm tra công tác phòng chống tội phạm và tình hình an ninh ở tuyến biên giới do Ông  Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn  cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã Thường Thới  Hậu A  ổn định, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn được bảo đảm. Tình hình trật tự an toàn xã hội đến thời điểm hiện tại cơ bản được bảo đảm, không xảy ra tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, còn xảy ra 12 vụ  nhập  cảnh trái phép có gần 100 đối tượng tham gia và bắt gần 50 vụ phạm về hình sự buôn lậu,  đánh bạc,  mua bán và sử dụng trái phép chất ma tý…….

Tại buổi  làm việc ông Nguyễn Hùng Tráng yêu cầu địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền với mọi  hình thức để người dân tự giác nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, tội phạm, nhất là đối với các trường hợp cá biệt, tạo công ăn việc làm có thu nhập ổn định, góp phần  ổn định tình hình an ninh biên giới và hạn chế các loại tệ nạn xã hội xã ra ở địa phương./

Nguyễn Muội