Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện kết luận số 01 – KL/TW của Bộ chính trị khoá XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện kết luận số 01 – KL/TW của Bộ chính trị khoá XIII

Ngày 30/5/2022 huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện kết luận số 01 – KL/TW của Bộ chính trị khoá XIII, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có ông Lê Thành Công _Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ_Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, ông Nguyễn Hùng Tráng_Bí thư Huyện uỷ Hồng Ngự, ông Hà Văn Công_Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, ông Nguyễn Văn Khơi_Phó Bí thư Huyện uỷ_Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

Qua 01 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Ban Thường vụ Huyện uỷ Hồng Ngự và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã kịp thời tiếp thu thực hiện, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại từng cơ quan, đơn vị.Huyện thực hiện nghiêm các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp;  Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu; quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Hồng Ngự xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu hoạt động tích cực vì lợi icvh1 xã hội, nhất là trong thời điểm dịch Covid 19, điển hình như mô hình zalo an ninh, chuyến xe chuyển viện miễn phí, người phụ nữ tự nguyện vá đường, xe chở rau củ miễn phí khi đại dịch, bếp ăn tình thương….

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Tráng_Bí thư huyện uỷ Hồng Ngự nhấn mạnh: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 -2025; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kịp thời nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, nêu gương người tốt việc tốt; tiếp tục tao dựng hình ảnh người dân Hồng Ngự sống có văn hoá, năng động, nghĩa tình.

Dịp này, UBND huyện Hồng Ngự khen thưởng cho 22 tập thể và 40 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tân Hợp