Xuất bản thông tin

null Kiểm tra tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm tại xã Thường Thới Hậu A

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm tại xã Thường Thới Hậu A

Đoàn kiểm tra công tác  huyện Hồng Ngự kiểm tra công tác kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tại xã Thường Thới Hậu A, ông Huỳnh Văn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện làm trưởng đoàn.

Quangc ảnh buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm 2022 địa phương tập trung thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới như xây dựng cơ bản, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân, người dân tham gia bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường và cũng tập trung phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực đa ngành nghề …. cũng tại hội nghị đoàn cũng đánh giá cao sự nổi lực của địa phương, những mặt làm được cố gắn phát huy, những mặt chưa đạt thì địa phương có kế hoạch cụ thể giao cho từng ban hành đoàn thề bám sát nội dung được phân công mà thực hiện để sớm đạt các tiêu chí.

Qua đó lãnh đạo UBND huyện cũng yêu cầu địa phương thực hiện đến cuối năm 2022 sẽ đạt được ít nhất 18 tiêu chí xã nông thôn mới, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý đất công ở địa phương, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ở tuyến biên giới nhất là các trường hợp nhập cảnh trái phép./.

Nguyễn Muội