Xuất bản thông tin

null Huyện kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Thường Phước 2

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Thường Phước 2

Sáng ngày 9/6/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự Nguyễn Văn Khơi cùng lãnh đạo các phòng, Ban ngành Huyện đã có buổi làm việc kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Thường Phước 2.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khơi phát biểu chỉ đạo

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế trên địa bàn xã phát triền ổn định sản lượng lúa trên 16 nghìn tấn; duy trì sản lượng nuôi trồng thủy sản trên 4 nghìn tấn, đàn gia cầm trên 25 nghìn con; thu tiền nền theo Quyết định 105 gần 450 triệu; tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được 1.390 hồ sơ dúng hạn, tăng cường phòng chóng dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, nâng cao chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Duy trì thực hiện chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vận động đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng;  giáo dục – đào tạo được quan tâm, an ninh trật tự, quốc phòng – an ninh của địa phương được giữ vững.

Trên cơ sở kết quả đạt được,Chủ tịch UBND Huyện lưu ý, trong thời gian tới xã cần tập trung cụ thể hóa kế hoạch phát triển kinh tế của huyện; phát triển sản phẩm OCOP, tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình phúc lợi từ chương trình xây dựng xã nông thôn mới, mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; vận động đưa lao động đi làm việc nước ngoài, tăng cường thu ngân sách, thu tiền nền nhà trên cụm tuyến dân cư; quản lý đất công, quản lý chặt các hộ tự phát đào ao nuôi cá; cán bộ, công chức chuyên môn phải năng động sáng tạo trong thực hiện quản lý nhà nước, cơ bản đến cuối năm đạt chỉ tiêu UBND huyện giao.

Quốc Việt