Xuất bản thông tin

null Thêm 24 người hoàn thành cách ly tại khu cách ly tập trung, Trung tâm y tế cũ của huyện Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

Thêm 24 người hoàn thành cách ly tại khu cách ly tập trung, Trung tâm y tế cũ của huyện Hồng Ngự

Sáng ngày 11/5/2020 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid 19 huyện Hồng Ngự đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày theo quy định cho 16 người Việt kiều về từ Campuchia. Trước đó một ngày, địa phương cũng đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 8 người cách ly tập trung, tại Trung tâm y tế cũ của huyện.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện gửi lời chức mừng đến các Việt kiều. Đồng thời nhắc nhỡ mọi người tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình; thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho cá nhân và gia đình.

Như vậy, sau 3 ngày tiếp nhận 81 người vào cách ly tập trung tại Trung tâm y tế cũ của huyện, trong đó 75 người chuyển từ Trường trung cấp nghề Hồng Ngự, đã có 24 người hoàn thành cách ly tập trung, còn lại là 57 người đang thực hiện cách ly tại Trung tâm y tế cũ của huyện.

Văn Bửu