Xuất bản thông tin

null Biểu dương khen thưởng gia đình tiêu biểu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Biểu dương khen thưởng gia đình tiêu biểu năm 2022

Hướng đến ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày 27/6/2022 Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Hồng Ngự tổ chức họp mặt biểu dương khen thưởng 39 gia đình tiêu biểu năm 2022.

Một số hình ảnh buổi họp mặt

Nhằm biểu dương, tôn vinh những gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình như: Xây dựng gia đình văn hóa, gia đình học tập, gia đình người cao tuổi là tấm gương sáng, gia đình vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng; những gia đình tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia Hội quán, Du lịch, Khởi nghiệp, Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19… qua đó tuyên truyền việc kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Tại buổi họp mặt các hộ gia đình được xem video về kết quả nổi bậc trong công tác gia đình huyện Hồng Ngự trong thời gian qua và cùng nhau chia sẽ  kinh nghiệm thực tế với nhiều gốc độ của cuộc sống gia đình về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, xây dựng phát triển kinh tế, tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động cộng đồng.

Biểu dương và khen thưởng cho các hộ gia đình văn hóa tiểu biểu là việc làm ý nghĩa và thiết thực. Họ là những nhân tố tích cực quan trọng trong việc bảo vệ giử gìn các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa tốt đẹp của dân tộc trước các tác động mặt trái của cơ chế thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa và đời sống kinh tế ở địa phương.

Văn Bửu