Xuất bản thông tin

null Đại hội Đại biểu Hội cựu Chiến binh huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội Đại biểu Hội cựu Chiến binh huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ 2022-2027

Trong 02 ngày 29 và 30/6/2022 Hội cựu chiến binh huyện Hồng Ngự tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Lãnh đạo Hội cựu Chiến binh Tỉnh, ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự, ông Huỳnh Văn Tài - Phó chủ  tịch UBND huyện Hồng Ngự và 90 đại biểu tham dự đại hội.

Ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Trong nhiệm kỳ qua, hội cựu chiến binh huyện Hồng Ngự đã thực hiện hoàn thành 10 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đề ra, sự tích cực , chủ động, sáng tạo phấn đấu vươn  lên của cán bộ, hội viên toàn huyện, phong trào hoạt động của Hội đã đi đúng hướng và có hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực công tác hội. Nổi bật nhất trong công tác hội là nhựng mô hình hay, hiệu quả, xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covi d 19, bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới, phong trào cựu chiến binh gương mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới, mô hình kinh tế hiệu quả như trồng nấm rơm, nuôi heo rừng sinh sản; nuôi cá lồng bè …..

Về phương hướng nhiệm kỳ mới,  Hội cựu chiến binh huyện Hồng Ngự tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cựu hồ, truyền thống trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới, xây dựng hội cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hội cựu chiến binh huyện Hồng Ngự cũng đề ra 10 chỉ tiêu quan trọng, và 1 nhiệm vụ đột phá  là mỗi xã, thị trấn  hàng năm phải có 01 mô hình đoạn đường kiểu mẫu “ Sáng_ Xanh_ Sạch_An Toàn”.

Ban chấp hành mới ra mắt

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội cựu chiến binh huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ 2022-2027 với 15 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Nguyễn Văn Lưu  tái đắc cử Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Hồng Ngự. Đại hội cũng bầu đại biểu tham dự đại hội cấp trên.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ qua được khen thưởng.

Tân Hợp