Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ 09, khóa XII

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ 09, khóa XII

Ngày 01/07/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 khóa XII. Ông Nguyễn Hùng Tráng Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự chủ trì hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã không ngừng đoàn kết, nỗ lực hoàn thành đạt nhiều chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp được phát huy, diện tích liên kết tiêu thụ tăng. Các mô hình kinh tế tập thể duy trì hiệu quả, xây dựng cơ bản, thu ngân sách nhà nước đạt theo kế hoạch đề ra. Huyện cũng chú trọng mời gọi đầu tư với các công trình, dự án quy mô lớn và là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác này trong tỉnh.

Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19, công tác phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết được quan tâm chỉ đạo. Chủ trươg đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng. Xuất khẩu lao động đạt kết quả khả quan và chuẩn bị nguồn cho những năm tiếp theo. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Huyện đã kết nạp được 72 quần chúng vào Đảng, đạt trên 65% kế hoạch năm.

Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự, Nguyễn Hùng Tráng đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, từng từng Chi, Đảng bộ ngành và địa phương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm cụ thể đề ra tại đơn vị, tập trung đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo điều hành, nhất là vai trò người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; chú trọng công tác phê bình, tự phê, kiểm tra, giám sát để sớm khắc phục những hạn chế, thiếu sót; quan tâm nguồn lực phát triển đảng viên; Quan tâm nhà ở cho gia đình chính sách, tăng cường đảm bảo ANTT khu vực biên giới.

Minh Thi