Xuất bản thông tin

null Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện chính sách BHXH-BHYT

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện chính sách BHXH-BHYT

Hồng Ngự tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện công tác BHXH, BHYT và triển khai phương hướng  nhiệm vụ 6  tháng cuối năm, ông Huỳnh Văn Tài - Phó chủ tịch UBND huyện Chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được triển khai thực hiện nghiêm túc được huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,82% dân số; Số người tham gia BHYT là trên 120.000 người giảm so với cùng kỳ, Về số người tham gia BHXH tự nguyện, bắt buộc là hơn 2.785 người, đạt 61,44% đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng tại hội đại diện một số phòng, ban, ngành huyện và xã, thị trấn đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề gặp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện như:công tác tuyên truyền, vận động  người dân tham gia BHXH, BHYT; hiệu quả hoạt động của các đại lý thu BHYT, BHXH tại cơ sở; còn chậm, mức thu hộ nghèo  tăng  và một số  người  tham gai ở nơi khác…..công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể  chưa thực hiện đồng bộ trong triển khai chính sách BHYT, BHXH…

Chỉ đạo tại hội nghị Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Tài  đề nghị: BHXH, Bưu điện huyện và đơn vị Viettel phối hợp chặt chẽ với các phòng,ban, ngành, đoàn thể huyện đến triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT đến với người dân; thông tin, tuyên truyền  lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT và những chính sách mới được triển khai đến người dân. Đối với các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Quy chế phối hợp đã ký kết; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền vào cuộc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến người dân trên địa bàn huyện ./.

Nguyễn Muội