Xuất bản thông tin

null HĐND huyện Hồng Ngự khóa XII tổ chức kỳ họp lần thứ 6

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND huyện Hồng Ngự khóa XII tổ chức kỳ họp lần thứ 6

Ngày 26/7/2022 HĐND huyện Hồng Ngự khoá XII tổ chức kỳ họp lần thứ 6 đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Ông Nguyễn Hùng Tráng_ Bí thư Huyện uỷ_Chủ tịch HĐND huyện Hồng Ngự chủ trì cuộc họp.

Ông Nguyễn Hùng Tráng_ Bí thư Huyện uỷ_Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng nhân dân Huyện cho ý kiến kịp thời nhiều nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban nhân dân Huyện điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện. Nhờ sự chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Huyện trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó tình hình kinh tế - xã hội của Huyện vẫn tiếp tục phát triển, đời sống người dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Kỳ họp cũng thông qua 4 tờ trình và nhiều báo cáo quan trọng.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Huyện năm 2023. Nghị quyết về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Hồng Ngự năm 2021. Nghị quyết về phê duyệt phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết về phê duyệt phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Tân Hợp