Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác HĐND tỉnh Đồng Tháp khảo sát kết quả thực hiện các kiến nghị của cư tri

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn công tác HĐND tỉnh Đồng Tháp khảo sát kết quả thực hiện các kiến nghị của cư tri

Ngày 13/05/2020 Đoàn công tác HĐND tỉnh Đồng Tháp do Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đồng Tháp làm trường đoàn đến huyện Hồng Ngự khảo sát kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Văn hóa Xã hội, các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay.

Đoàn khảo sát thực tế tại xã Thường Thới Hậu A

Đoàn tiến hành đi khảo sát thực tế việc khai thác, cung cấp nước sạch cho khu, cụm tuyến dân cư, thực trạng chất lượng nguồn nước tại xã Thường Thới Hậu A, khảo sát việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường ở các vùng nuôi thủy sản tại thị trấn Thường Thới Tiền. Đối với việc khai thác và cung cấp nước sạch, hiện toàn huyện Hồng Ngự có 15 trạm cấp nước hoạt động phục vụ cho người dân ở 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; các trạm cấp nước thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh, đảm bảo chất lượng nước cung cấp sinh hoạt; Đối với hoạt động chăn nuôi thủy sản, huyện Hồng Ngự có hơn 1300 hộ nuôi thủy sản với diện tích 245 ha.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác HĐND tỉnh Đồng Tháp ghi nhận những kết quả thực hiện các kiến nghị thuộc lĩnh vực Văn Hóa Xã hội của huyện Hồng Ngự trong thời gian qua, các kiến nghị cửa cử tri đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đoàn cũng đề nghị huyện tiếp tục quản lý tốt công tác bảo vệ môi trường ở các vùng nuôi thủy sản, nhất là đối với những hộ nuôi nhỏ lẻ; thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các đơn vị, cá nhân quản lý khai thác trạm cấp nước sinh hoạt thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng đảm bảo nguồn nước vệ sinh cho người dùng; tăng cường hướng dẫn các cơ sở, cá nhân nuôi chim yến đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khỏe sinh hoạt của người dân ở các khu dân cư; quản lý chặt chẽ tình trạng sử dụng hoặc thuê dịch vụ có âm thanh công suất lớn ở các khu dân cư; thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp, tư vấn học nghề cho học sinh.

Tân Hợp