Xuất bản thông tin

null Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Ngự triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Ngự triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022

Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hồng Ngự vừa tổ chức họp đánh giá kết hoạt động quý II và đề ra phương hướng hoạt động quý III năm 2022 do Ông Huỳnh Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Huyện chủ trì cuộc họp.

Ông Huỳnh Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp

Qua 6 tháng đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH Huyện đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, kịp thời ban hành quyết định giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng phù hợp với nhu cầu thực tế của từng xã, thị trấn.

Kết quả hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH Huyện, đến ngày 30/6/2022, các nguồn vốn huy động đạt hơn 72,8 tỷ đồng, nguồn vốn cân đối từ Trung ương trên 425,1 tỷ đồng, vốn nhận ủy tác đầu tư của địa phương trên 8,5 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ đạt trên 441 tỷ đồng, với 15.290 hộ vay. Hiện Phòng giao dịch NHCSXH Huyện đang triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách với doanh số cho vay trên 96 tỷ đồng, doanh số thu nợ trên 57 tỷ đồng.

Đồng thời, phối hợp tốt với UBND, Ban giảm nghèo các xã, thị trấn, hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai thực hiện tốt công tác cho vay, đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người lao động đi làm việc ở nước ngoài… và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

          Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND Huyện kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Huyện ghi nhận những kết quả đạt được của NHCSXH Huyện trong quý II. Đồng thời, yêu cầu Phòng giao dịch NHCSXH Huyện, Hội, đoàn thể cấp huyện, các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn như chương trình  Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các chương trình tín dụng khác, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát đối tượng Hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện giải ngân kịp thời để vươn lên thoát nghèo, đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.

Dịp này, Trưởng Ban đại diện NHCSXH Huyện công nhận thành tích xuất sắc trong phong trào nâng cao chất lượng tín dụng và huy động vốn 06 tháng đầu năm 2022 cho các tập thể cá nhân.

Hoàng Thiện