Xuất bản thông tin

null Kiểm tra việc cụ thể hóa các Chương trình hành động Đảng bộ huyện tại xã Thường Phước 2

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra việc cụ thể hóa các Chương trình hành động Đảng bộ huyện tại xã Thường Phước 2

Chiều ngày 16/8/2022, đoàn công tác của Huyện do ông Nguyễn Văn Khơi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự làm trưởng đoàn đến xã Thường Phước 2 kiểm tra việc cụ thể hóa các Chương trình, Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện thực hiện các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XI; triển khai thực hiện Chương trình hành động năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Đảng ủy xã Thường Phước 2 đã chủ động xây dựng các văn bản triển khai các Kế hoạch về thực hiện các Nghị quyết và Kết luận chuyên đề của Tỉnh, Chương trình hành động của Đảng bộ huyện ở địa phương, cũng như tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Các công tác trọng tâm như xây dựng Đảng, Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách và các quỹ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội... được quan tâm triển khai.

Ông Nguyễn Văn Khơi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đảng bộ xã cần đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, duy trì hoạt động Tâm Việt Hội quán; Quan tâm giám sát việc thực hiện các công trình xây dựng cơ bản; đặc biệt, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quan tâm công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt Chi bộ đối với đảng viên nơi cư trú.

Minh Thi