Xuất bản thông tin

null Sơ kết phong trào "toàn dân phòng chống dịch Covid - 19 và xuất nhập cảnh trái phép"

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết phong trào "toàn dân phòng chống dịch Covid - 19 và xuất nhập cảnh trái phép"

Sáng ngày 09/9/2022, tại Biên phòng Cầu Muống, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” khu vực biên giới gắn với thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị

Đến nay, MTTQ các địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng tại 08 xã biên giới thiết lập hơn 140 điểm phòng chống Covid -19 và xuất, nhập cảnh trái phép. Trong 01 năm phát động phong trào, các tổ chức, đơn vị đã tham gia công tác truy vết dịch bệnh, cung cấp nhu yếu phẩm cho người cách ly, phối hợp bắt 371 vụ, trên 500 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam; khởi tố ngưoeif vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính. Công tác đối ngoại Biên phòng và ngoại giao nhân dân được quan tâm thường xuyên.

Đồng Tháp là một trong những địa phương huy động hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới với các mô hình: Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới (21 Tổ), Tổ nhân dân tự quản (trên 12 ngàn Tổ)...

Hội nghị đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác phối hợp thực hiện, đồng thời xác định tiếp tục tuyên truyền, vận động "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép". Các đơn vị tăng cường công tác phối hợp nhận định tình hình từ sớm, từ xa trong công tác bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới quốc gia; phòng chống tội phạm; phòng chống Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép trong điều kiện bình thường mới.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Dịp này, Hội nghị cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực phong trào.

Minh Thi