Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ 20

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ 20

Những tháng đầu năm, ảnh hưởng chung dịch bệnh Covid -19, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 1,3 ngàn tỷ đồng, đạt 30,3%. Các ngành hàng tái cơ cấu nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, công tác xây đảng được chú trọng. Đó là kết quả nổi bật được huyện đánh giá tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 diễn ra vào ngày 14/5/2020.

Quang cảnh Hội nghị

Đến nay, xã điểm xây dựng nông thôn mới Thường Lạc đã được công nhận đạt chuẩn, xã Phú Thuận B cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, Thường Phước 1 đạt 17 tiêu chí. Bốn xã diện đạt 14 đến 18 tiêu chí. Huyện Hồng Ngự quyết tâm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tăng tốc từ nay đến cuối năm đối với các xã điểm và đến năm 2023 đối với các xã diện, tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới.

Hội nghị cũng đánh giá lĩnh vực đầu tư phát triển ổn định, các dự án kêu gọi đầu tư đảm bảo thực hiện theo lộ trình như dự án khu dân cư đường ra bến phà Hồng Ngư – Tân Châu, Dự án du lịch sinh thái Cửu Long, chợ cửa khẩu Thường Phước, Khu nhà ở đô thị ven sông Tiền, nâng cấp bến phà Mương Miễu – Tân Châu. Công tác thu ngân sách nhà nước đạt trên 19 tỷ đồng, đạt 27,4% dự toán. Huyện có 41 lao động xuất cảnh đi làm việc nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng, đạt 41% kế hoạch.

Với kết quả xếp thứ nhất trong 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, năm 2020, huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác này đến các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn phấn đấu giữ vững tốp đầu trong tỉnh.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, các công trình chào mừng tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nhất là với 3 xã điểm giai đoạn 2016 - 2020, tăng cường mời gọi đầu tư, chú trọng hạ tầng khu trung tâm huyện làm tiền đề phát triển kinh tế biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tố cáo, tập trung đông người. Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh vai trò của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cấp mình, đơn vị mình.

Minh Thi